søndag den 24. april 2016ATELIER 11A

Daniel Milan
Ditte Gantriis
Eva Louise Buus
Michael Boelt Fischer
Nanna Starck
Rasmus Rosengaard
Rolf Nowotny
Thomas Lunden
Thorgej Steen Hansen
Uffe Isolotto

ATELIER 11A er en gruppeudstilling med de 10 kunstnere bag værkstedsfællesskabet
Atelier 11A.

ATELIER 11A er et værkstedsfællesskab som har til huse i kælderen på Nørre Allé 11A
på Nørrebro i København.

ATELIER 11A besøger Udstillingsstedet Sydhavn Station i en måned og viser udvalgte
værker inden for flere billedkunstneriske medier.

ATELIER 11A er en udstilling med maleri, tegning, skulptur, objekt og video.

ATELIER 11A giver samtidigt indblik i, hvordan Atelier 11A ser ud, indefra såvel som udefra, i form af 15 fotos i plakatformat, der installeres i 15 DSB-plakatholdere ude i selve ankomshallen på Sydhavn Station.

Fernisering: Fredag den 29. april 2016 kl. 17 – 22
Udstillingsperiode: Lørdag den 30. april – søndag den 29. maj.
Åbningstider: Torsdag – Søndag kl. 13 – 17

Alle er velkomne!

Udstillingsstedet Sydhavn Station
Ernst Kapers Vej 1
2450 København SV
www.sydhavnstation.info

For mere info: kontakt venligst Thorgej Steen Hansen på mobil 6165 4968 eller
pr. e-mail: thorgej@gmail.com

Tak til Kgs. Enghave Lokaludvalg for støtte til trykning af plakater

(Udstillingen er arrangeret af Thorgej Steen Hansen)

fredag den 22. april 2016
Fiskermanden
Nyt billboard af Jens Axel Beck

Udstillingsperiode: 29. april - 1. juni 2016 alle dage døgnet rundt


 

Skulpturen Fiskerkonen af Charles Svejstrup Madsen der gæster Sydhavn Station for en stund, får den kommende tid selskab af billboard-værket, Fiskermanden af Jens Axel Beck. Værket er lokaliseret under den jernbanebro, som indgår i stationens arkitektoniske udformning.

Billboardet Fiskermanden fremviser et motiv, hvor en mand sidder og fisker fra en båd, som flyder i lysstrålen fra en stor lampe. En insisterende gul kontur får motivet til at træde frem fra en stor mørk flade.

Værket danner en optakt til en fortælling, hvis afslutning ligger hen i det uvisse. Det er dog givet, at denne optakt under tiden vil blive suppleret af abstrakte elementer i form af baner af dugelort skabt af de duer, der holder til under broen, og som urokkeligt trodser det opsatte værn.


For yderlig information kontakt Jens Axel Beck
Tlf.: 23843306
Email: Jensaxelbeck@gmail.com
Hjemmeside: jensaxelbeck.com

mandag den 4. april 2016

TOURIST - Billeder fra udstillingen

Lindsey White (US), Silly Isn't It? (16 ink-jet print á 80x120cm), 2016. Installation view. Foto af Heidi Hove.

Lindsey White (US), Silly Isn't It? (16 ink-jet print á 80x120cm, 2016. Installation view. Foto af Heidi Hove.

Lindsey White (US), Silly Isn't It? (16 ink-jet print á 80x120cm), 2016. Installation view. Foto af Heidi Hove.


Lindsey White (US), Silly Isn't It? (16 ink-jet print á 80x120cm), 2016. Detalje. Foto af Heidi Hove.

Lindsey White (US), Silly Isn't It? (16 ink-jet print á 80x120cm), 2016. Detalje. Foto af Lindsey White.
Lindsey White (US), Silly Isn't It? (16 ink-jet print á 80x120cm), 2016. Detalje. Foto af Lindsey White.
Lindsey White (US), Silly Isn't It? (16 ink-jet print á 80x120cm), 2016. Foto af Heidi Hove.


Lindsey White (US), Silly Isn't It? (16 ink-jet print á 80x120cm), 2016. Installation view af plakat v/ Karens Minde Kulturhus, Sydhavnen. Foto af Heidi Hove.

Lindsey White (US), Silly Isn't It? (16 ink-jet print á 80x120cm), 2016. Detalje. Foto af Lindsey White.

Patricia Esquivias (VE/ES), The Future Was When? (video med lyd, TRT: 20min), 2009-10. Installation view. Foto af Heidi Hove.

Patricia Esquivias (VE/ES), The Future Was When? (video med lyd, TRT: 20min), 2009-10. Installation view. Foto af Heidi Hove.

Patricia Esquivias (VE/ES), The Future Was When? (video med lyd, TRT: 20min), 2009-10. Installation view. Foto af Heidi Hove. 

Patricia Esquivias (VE/ES), The Future Was When? (video med lyd, TRT: 20min), 2009-10. Video-still. Foto af Heidi Hove.

Patricia Esquivias (VE/ES), The Future Was When? (video med lyd, TRT: 20min), 2009-10. Video-still. Foto af Heidi Hove.
TOURIST, Installation view. Foto af Heidi Hove.

Jonn Herschend (US), Station Award, 2016.
Bannere, hæfter, badges, kage og musikvideo (TRT: 3:42min) i udstillingsrummet og i det offentlige rum
på Sydhavn Station. Installation view. Foto af Jonn Herschend.

Jonn Herschend (US), Station Award, 2016.
Bannere, hæfter, badges, kage og musikvideo (TRT: 3:42min) i udstillingsrummet og i det offentlige rum
på Sydhavn Station. Installation view. Foto af Jonn Herschend.

Jonn Herschend (US), Station Award, 2016. Installation view. Foto af Jonn Herschend.

Jonn Herschend (US), Station Award, 2016. Video-still. Foto af Jonn Herschend.
Jonn Herschend (US), Station Award, 2016. Detalje. Foto af Jonn Herschend.

Jonn Herschend (US), Station Award, 2016. Detalje. Foto af Jonn Herschend.

Jonn Herschend (US), Station Award, 2016. Installation view. Foto af Jonn Herschend.

Jonn Herschend (US), Station Award, 2016. Installation view. Foto af Jonn Herschend.

Jonn Herschend (US), Station Award, 2016. Installation view. Foto af Jonn Herschend.
mandag den 21. marts 2016

TOURISTTourist
Patricia Esquivias (VE/ES) / Jonn Herschend (US) / Lindsey White (US)

Fernisering
Fredag den 25. marts 2016, kl. 17-21

Åben
26. marts – 24. april 2016, torsdag – søndag kl. 13-17


TOURIST er en gruppeudstilling, som kredser om emner som fortællingen, rejsen og ja turisme. Mens menneskestrømmen fra Mellemøsten til Vesten i disse dage forsøges stoppet med alle midler, finder vi på den anden side, at menneskelig cirkulation i form af turisme er i så høj en kurs, at det er ved at være et af verdens hurtigst voksende, finansielle sektorer, som nu overstiger både olie- og bilindustri.

Med dette for øje, har jeg inviteret de tre udenlandske kunstnere, Patricia Esquivias (VE/ES), Jonn Herschend (US) og Lindsey White (US) til Udstillingsstedet Sydhavn Station, da deres praksisser på direkte og indirekte vis synes at relatere til en form for oplevelsesindustri og turisme.

Alle synes de at berøre nogle emner, som præsentation af og reklame for begivenheder, ting og steder af kulturel og historisk af betydning, som vi genkender fra turistbranchen, men som i deres praksis forstyrres af det uhåndgribelige og personlige. Det kommer bl.a. til udtryk igennem White’s fotografier af forskellige subtile næsten sterile, dagligdags- og iscenesatte handlinger og observationer, der bærer et magisk og kunstig præg, som kan genkendes fra reklameindustri, eller Herschend’s videoinstallationer og performative indgreb, som er baseret på formelle, genkendelige strukturer fra vor institutionelle liv, der i sidste ende bryder sammen til stor forvirring for beskueren. Og slutteligt Esquivias’ hjemmegjorte video-fortællinger med fundne udklip og online billeder af historiske og kulturelle begivenheder sammenflettet med personlige anekdoter, der tager beskueren med på en idiosynkratisk og intim rejse.

TOURIST er den første udstilling med de tre kunstnere, som alle mødte hinanden for første gang i midten af 00’erne i San Francisco (US). Patricia Esquivias er født i Venezuela i 1979 og bor og arbejder i dag i Madrid (ES). Hun arbejder hovedsagelig med video og har bl.a. udstillet på Hammer Museum (Los Angeles) og er i øjeblikket aktuel med en soloudstilling på CA2M i Madrid. Jonn Herschend er født i en forlystelsespark i Branson (MO) i 1967 og bor og arbejder i dag i San Francisco (CA). Han arbejder i et krydsfelt som interdisciplinær kunstner, filminstruktør og forlægger og er tidligere modtager af SFMOMA’s SECA-pris og har udstillet på Whitney Biennalen i New York. Lindsey White er født i Tulsa (OK) i 1980 og bor og arbejder i dag i San Francisco. Hun arbejder med fotografi, video og skulptur og har udstillet bl.a. på Contemporary Jewish Museum (San Francisco), ACME. (Los Angeles) og er desuden medstifter af kunstnerkollektivet, Will Brown i San Francisco.

Kontakt: Heidi Hove (tlf. 30428727 el. e-mail heidihovepedersen@gmail.com)

I perioden fra den fredag den 18. marts til den 27. april 2016, kan man desuden se værket, Front af Camilla Rasborg på billboardet under jernbanebroen som en del af Fiskerkonen’s besøg på stationen.

Tak til: Statens Kunstfond, Københavns Kommune og Kgs. Enghave Lokaludvalg

//
Tourist
Patricia Esquivias (VE/ES) / Jonn Herschend (US) / Lindsey White (US)

Opening
Friday March 25, 2016, 5-9pm

Opening hours
March 26 – April 24, 2016, Thursday – Sunday 1-5pm


TOURIST is a group exhibition that revolves around issues such as storytelling, the journey and yes, tourism. While the West attempts to stop the influx from the Middle East by any means, we find on the other hand, that human circulation in terms of tourism has experienced continued growth to become one of the fastest growing economic sectors in the world. ‎Today, the business volume of tourism even surpasses that of oil and automobiles exports.

With that in mind, I have invited the three foreign artists, Patricia Esquivias (VE/ES), Jonn Herschend (US) and Lindsey White (US) to Exhibition Space Sydhavn Station, as their practices directly and indirectly can be related to a form of entertainment and tourism.

As for all three artists, they seem to deal with topics as presentation and advertising of events, things and places of cultural and historical significance, which we recognize from the tourist industry. However in their practices, the presentation is constantly being disturbed by the intangible and personal. This is among other things expressed in White’s photography of various subtle almost sterile, everyday and staged actions and observations that have a magic and surreal touch like used in the commercial industry. Or in Herschend’s video installations or performative interventions, which are based on formally recognizable structures from our institutional lives that eventually break down to a big confusion for the viewer. And Esquivias’ homemade video narratives with found online video clips and images of historical and cultural events interweaved with personal anecdotes that take the viewer on an idiosyncratic and intimate journey.

TOURIST is the first exhibition of the three artists whose paths first crossed in San Francisco (US) in the mid zeros. Patricia Esquivias was born in Venezuela in 1979 and lives and works in Madrid (ES). She mainly works with video and has exhibited her works at the Hammer Museum (Los Angeles) and is currently on view with a solo exhibition at CA2M in Madrid. Jonn Herschend was born in an amusement park in Branson (MO) in 1967 and lives and works in San Francisco (CA). He is an interdisciplinary artist, film director, publisher and a former recipient of the SFMOMA's SECA Award and has exhibited his work at the Whitney Biennial in New York. Lindsey White was born in Tulsa (OK) in 1980 and lives and works in San Francisco. She works with photography, video and sculpture and has exhibited her work at the Contemporary Jewish Museum (San Francisco), ACME. (Los Angeles) and is co-founder of the artist collective, Will Brown in San Francisco.

Contact: Heidi Hove (cell no. 30428727 or e-mail heidihovepedersen@gmail.com)

In the period from March 18 to April 27, 2016, you can also see Danish artist, Camilla Rasborg’s piece, Front on the billboard under the railway bridge as part of the visit of the public sculpture, Fisherman's Wife at the station.

Thanks to: The Danish Arts Foundation, The City of Copenhagen and Kgs. Enghave Lokaludvalg              

torsdag den 17. marts 2016

Fuck-up Kage af Christina Jonsson
For en periode vil Udstillingsstedet Sydhavn Station blive omdannet til et aktivt og underfundigt madkøkken og mødested. Fuck-up Kage er af den dansk-schweiziske billedkunstner, Christina Jonsson og i udstillingsrummet på stationen vil hun folde sit omrejsende køkken-landskab ud; et virvar som består af diverse fundne genstande, møbler, egne malerier, køkkeninventar, råvarer og planter. Under hele udstillingsperioden vil kunstneren være tilstede og byde folk velkomne til at overvære fremstillingen og konsumeringen af en særlig suppe samt en opulent og abnorm kage.

Til de 15 plakatholdere i stationshallen vil hun fremstille en serie ekspressive og højrøstede malerier, bestående af ord og billeder, der sammen med køkkenet skal ses som en reaktion på eller et opgør med den steriliserede og strømlignede billedkultur, som dominerer massemedierne, men som ligger langt fra de flestes virkelighed. I Jonssons billedsprog bliver der ikke lagt skjult på noget og den beskidte og måske skjulte uorden kommer frem på bordet.

Jonsson udtaler ”I mit arbejde bliver køkkenet gerne til et atelier, mit atelier bliver til en café, mit hjem til et hotel og min arbejdsplads til et køkken. Det er som om at mit kunstneriske arbejde ikke kan komme ud af køkkenet, at den hører hjemme i køkkenet, eller om ikke andet at den udspringer fra køkkenet. Med andre ord, at den kan skabes overalt og med hvad end der er ved hånden, og det ønsker jeg nu at tage konsekvensen af med denne udstilling.”

Fuck-up Kage er den første soloudstilling i København af Christina Jonsson (f.1975), som er bosiddende i Schweiz siden 2004. Udover at have en lang række udstillinger bag sig i Schweiz, er hun desuden medvirken til driften af udstillingsstedet Saint-Valentin Espace d’Arts og kunstskolen Tetard i Lausanne (CH) samt Kulturhotellet i Leysin (CH) i samarbejde med Davide d'Ambrosio.

I perioden fra den fredag den 18. marts til den 20. april 2016, kan man desuden se værket, Front af Camilla Rasborg på billboardet under jernbanebroen som en del af Fiskerkonen’s besøg på stationen.

For flere informationer omkring udstillingen kontakt venligst Heidi Hove på heidihovepedersen@gmail.com eller tlf. 30428727

Tak til: Statens Kunstfond, Københavns Kommune og Kgs. Enghave Lokaludvalg.

Billedserie:

Fuck-up Kage af Christina Jonsson, 2016. Installation & performance view. Foto af Heidi Hove

Fuck-up Kage af Christina Jonsson, 2016. Installation & performance view. Foto af Heidi Hove

Fuck-up Kage af Christina Jonsson, 2016. Installation & performance view. Foto af Heidi Hove

Fuck-up Kage af Christina Jonsson, 2016. Installation & performance view. Foto af Heidi Hove

Fuck-up Kage af Christina Jonsson, 2016. Installation & performance view. Foto af Heidi Hove

Fuck-up Kage af Christina Jonsson, 2016. Installation & performance view. Foto af Heidi Hove

Fuck-up Kage af Christina Jonsson, 2016. Installation & performance view. Foto af Heidi Hove

Fuck-up Kage af Christina Jonsson, 2016. Detalje. Foto af Heidi Hove

Fuck-up Kage af Christina Jonsson, 2016. Detalje. Foto af Heidi Hove

Fuck-up Kage af Christina Jonsson, 2016. Detalje. Foto af Heidi Hove
Fuck-up Kage af Christina Jonsson, 2016. Detalje. Foto af Heidi Hove

Fuck-up Kage af Christina Jonsson, 2016. Installation & performance view. Foto af Heidi Hove

Fuck-up Kage af Christina Jonsson, 2016. Installation view af plakat-serie i stationshal. Foto af Heidi Hove

Fuck-up Kage af Christina Jonsson, 2016. Installation view af plakat-serie i stationshal. Foto af Heidi Hove

Fuck-up Kage af Christina Jonsson, 2016. Installation view af plakat-serie i stationshal. Foto af Heidi Hove

Fuck-up Kage af Christina Jonsson, 2016. Informationsplakat på Karens Minde Kulturhus. Installation view. Foto af Heidi Hove


Fuck-up Kage af Christina Jonsson, 2016. Informationsplakat på Karens Minde Kulturhus. Installation view. Foto af Heidi Hove
onsdag den 16. marts 2016


Ny billboard på Sydhavn Station - Fernisering på fredag d. 18. marts kl 15-19.
 
FRONT


Billboard-plakat af Camilla Rasborg
 
 
 
 

Fernisering

Fredag den 18. marts 2016 kl. 15-19

Åben
18. marts - 20. april 2016
Værket kan ses alle døgnets 24 timer

Udstillingsstedet Sydhavn Station
Ernst Kapers Vej 1,
2450 København SV.
www.sydhavnstation.info/
www.camillarasborg.dk/

I forbindelse med at Sydhavn Station i øjeblikket har besøg af den folkekære skulptur Fiskerkone af Charles Svejstrup Madsen, der normalt står placeret ved Gl. Strand, udstiller billedkunstner Camilla Rasborg værket FRONT i billboard-format under jernbanebroen på stationen.

Camilla arbejder med kasserede genstande og materialer og den ensomhed, forgængelighed og frihed, der genklinger fra dette, der er uden værdi for andre. Værket FRONT tager afsæt i et stykke spand fundet langs indsejlingen til Sydhavns Havn.
 
 
Alle er velkomne!

--------------------

København er i øjeblikket under langvarig ombygning i forbindelse med metrobyggeriet og andre større anlægsprojekter. I den forbindelse er flere skulpturer gemt væk og pakket ned, men en af de hengemte skulpturer er kommet frem i lyset igen. På foranledning af udstillingsstedet Sydhavn Station, er Charles Svejstrup Madsens skulptur ”Fiskerkone” fra Gl. Strand, opstillet på Sydhavn Stations Plads, i et år fra juli 2015 til juli 2016.

I løbet af opstillingsperioden bliver fiskerkonen endvidere akkompagneret af nutidskunst i et stort billboard, der er sat op uden på stationen på en mur under jernbanebroen. Heri vil de 10 kunstnere bag Udstillingsstedet Sydhavn Station, lave skiftende udstillinger i plakatformat der på forskellige måder forholder sig til besøget. Den syvende kunstner i rækken er Camilla Rasborg. De øvrige kunstnere er: Jens Axel Beck, Sonja Lillebæk Christensen, Claus Ejner, Thorgej Steen Hansen, Anne Skole Overgaard, Heidi Hove, Morten Jacobsen, Mette Juul og Ulla Hvejsel.

Tak til Statens Kunstfond og Københavns Kommune.

 Samtidig med billboardet vises der i perioden to udstillinger på Udstillingsstedet Sydhavn Station:
Fuck up Kage af Christina Jonsson fra den 16.-20. marts og gruppeudstillingen Turist med Jonn Herschend (USA), Lindsey White (USA) og Patricia Esquivas (ES) fra den 25. marts -17. april. 

---------------------
For yderligere information kontakt Camilla Rasborg på tlf. 26 13 29 82 eller send en mail til camillarasborg@kkart.dk

tirsdag den 8. marts 2016
Olof Olsson Performance

Lørdag den 12. marts kl. 15.00

Udstillingsstedet Sydhavn StationSom en del af udstillingen Beach Boys præsenterer Udstillingsstedet Sydhavn Station en performance af Olof Olsson.

Olof Olssons performance markerer udstillingens afslutning, da sidste chance for at se udstillingen, vil være den efterfølgende dag.

Beach Boys er blevet præmieret af Statens Kunstfonds Legatudvalg for Billedkunst.


Vel mødt!