fredag den 17. februar 2017

Kanslibyrån og Aktionsarkivet på Sydhavn Station  Kære venner!

Jeg synes i skal komme og se den her udstilling på Udstillingsstedet Sydhavn Station, hvor jeg har inviteret den svenske kunstnerduo Kanslibyrån til at gøre lige præcis hvad de finder bedst, i både plakaterne på stationen samt i udstillingsrummet i det gamle billetkontor.

Kanslibyrån, som direkte oversat betyder noget a’ la ”kontorbureauet”, arbejder med en form for aktivisme hvor hverdagen, kontoret forvaltningen bliver scene for forskellige underspillede, overspillede og alvorsundergravende initiativer.

De skriver om sig selv at de “forsøger at finde steder hvor modstand er muligt” og til udstillingen på Sydhavn station vil de yde denne modstand ved at gennemføre en række nye aktioner til fra deres omfattende “aktionsarkiv”. Aktionsarkivet er et stadigt voksende arkiv af aktioner som Kanslibyrån løbende indskriver, gennemfører og arkiverer. Det kan være forskellige handlinger såsom “at gå hvor der ikke er skovlet sne”, “at bære mælkeskæg” og “at lave te i kaffen ”, men det kan også være “at gå på række”, eller “at demonstrere for nej”. De skriver selv om arkivet at det er en samling der “afsøger situationer som udmærker sig ved at være noget andet end normale” og at “underspillethed og ydmyghed er vigtige kvaliteter”.

Aktionsarkivet påbegyndtes i Umeå november 2007, og består indtil videre af 443 gennemførte aktioner, og til udstillingen på Sydhavn Station vil Kanslibyrån både præsentere allerede udførte aktioner, samt sætte flueben ved 30-40 nye aktioner.

Jeg håber at i kan komme og være med til åbningen d. 10. Februar 2017 kl. 17-21

Hvis ikke i kan komme den dag, er der åbent på udstillingsstedet 11. Februar – 12. Marts.
Åbningstiderne er Torsdag – Søndag kl. 13-17.

Mange Hilsner

Ulla Hvejsel


Se mere om Kanslybyrån på: 
http://www.kanslibyran.se


Udstillingen er blevet til med støtte fra 
#statenskunstfond , #danishartsfoundation
og Områdefornyelse Sydhavnen 
mandag den 9. januar 2017

That Cool McCarthy/Bonde Combination (åbning fredag d. 13 januar 2017 kl. 17-22)


That Cool McCarthy/Bonde Combination

Kuratorer:
Morten K Jacobsen / Peter Bonde 
Udstillingstitlen er en Bonde-titel, et lille kip med kasketten til Kippenberger, en af mange interne og eksterne referencer i de to kunstneres virke. Bonde/McCarthy er ligesom Kippenberger: punk / antikultur /  antikunst.

McCarthy / Bonde er formet af 60’er-70’er-avantgarden, der igen er formet af DADA. Dadaisten Tristan Tsara proklamerede med vanlig selvhøjtidelighed at kunst er en privatsag. Det var ikke ment som en hyldest til den intime perception, men et forsvar for det kunstneriske super-ego, der producerer udelukkende for egne behov, uden tanke på opbyggelighed til folket: kan du følge med, så gør det, kan du ikke, surt. Det lyder nok i mere sarte ører arrogant, men er det ikke mere arrogant at tro, at det man har at sige, har betydning for andre end en selv?

McCarthy / Bonde fremstår som kunstnere med super-egoer, der med pålagt heroisk gestik, både bekræfter og underminerer samfundets idé om det kunstneriske geni, de er ikke oplyste shamaner i folkets tjeneste, men idiosynkratiske selvoptagede kunstnerlømler uden øje for det moralske imperativ. Deres super-egoer gør dem ikke til signaturkunstnere, de er mixedmediakunstnere, uden materialehierarki: ketchup, øl, performance, skumgummimadrasser, spejlfolie, oppustelige genstande, video, maleri, bronze og pizza er alle legitime, kontemplative elemeter.

McCarthy / Bonde er som sådan ikke naivt optaget af destruktion og anti-handlinger, de er bare heller ikke optaget af opbyggelighed og fællesgrund (sensus communis). I kunstrummet bliver det radikale udgangspunkt indoptaget, og igennem sin hyldest tranformeret til symbolik, gestik og til slut manér. Det smadrede klaver bliver et prydsobjekt man samles omkring og kontemplerer over. Derfor er jokekunst og kunstnerisk indifference mere hardcore og realistisk end den vrængende politiserende kunst.

Efter DADA har vi lært at et hul i jorden har samme vægt af betydning som den imposante obelisk. McCarthy / Bonde laver manifestløs kunst, uden formuleret formål eller nytteværdi, de forsvarer ikke deres værker, endsige kæmper for deres efterliv. Falder det, så falder det – noget vi andre dekadent kan nyde, som en pittoresk ruin kan nydes.

McCarthy / Bonde er ikonoklaster med geschwung.

That Cool McCarthy / Bonde Combination er ikke nihilisme, det er dionysisk ekstase, frigjort fra håndværkets disciplinering og mådehold, værkerne er et ja til den tankeløse gestus, den pludselige og gerne tåbelige indskydelse. That Cool McCarthy / Bonde Combination er et modspil til det moralske snobberi, den dårlige kunsts protektor.

Det var vist det!
Morten K Jacobsen, januar 2017

–– /// ––

Kom til Åbning på Udstillingsstedet Sydhavn Station fredag d. 13.01.17 fra 17-22 og oplev det dekadente sammenspil mellem amerikanske Paul McCarthy (1945) og danske Peter Bonde (1958).


Der vil blive serveret meget gode øl af Brygger Keld, til meget billige penge, og en lille saltet nød til at ægge tørsten.

Støttet af Statens Kunstfond


(for english)

That Cool McCarthy/Bonde Combination

Curators:
Morten K Jacobsen / Peter Bonde 
The title of the exhibition is a title from Bonde; a little tip of the cap to Kippenberger, one of many internal and external references in the two artists’ work. Bonde/McCarthy are like Kippenberger: punk/anti-culture/anti-art.

McCarthy/Bonde are formed by 60s and 70s avant-garde which again is formed by DADA. The Dadaist, Tristan Tsara, proclaimed with usual pompousness that art is a private matter. It was not meant as a tribute to the personal and intimate perception of art but rather as a defense for the artistic superego, which solely produces art to satisfy its own needs with no thought for edification of the people: can you keep up? Then do so; if you can’t? Tough luck! It sounds arrogant, but isn’t it more arrogant to believe that what you have to say, make sense for others than oneself?

McCarthy/Bonde are artists with superegos, who, with prescribed heroic gesticulation, both confirm and undermine society’s idea of the artistic genius. They are not informed shamans servicing the people but rather idiosyncratic self-centred artistic yobbos with no eye for the moral imperative. Their superegos don’t mean that they are signature artists; they are mixed media artists without hierarchy in their choice of materials: ketchup, beer, performance, foam rubber mattresses, mirror foil, inflatable objects, video, painting, bronze and pizza are all legitimate contemplative elements.

McCarthy/Bonde are not naively preoccupied by deconstruction and anti-acts as such, they just aren’t concerned with edification and our common ground (sensus communis). In arts, the radical starting-point is assimilated and transformed to symbolism, gesticulation, and finally affectated panache. The shattered piano becomes an ornament to be gathered around and to be contemplated about. Joke-art and artistic indifference are therefore more hard-core and real than sneering, politicized art.

After DADA we have learnt that a hole in the ground has the same value as the imposing obelisk. McCarthy/Bonde produce art with no manifesto, with no articulated goal or utility, they don’t defend their work of art, let alone fight for its afterlife; if it falls, it falls – something we decadently can enjoy as a picturesque ruin can be enjoyed.

McCarthy/Bonde are iconoclasts with geschwung.

That Cool McCarthy/Bonde Combination is not nihilism. It is Dionysiac ecstasy liberated from the discipline and moderation of craft. In their works we see a Yes! to thoughtless gesticulation, the sudden and preferably foolish impulse. That Cool McCarthy/Bonde Combination is a counter-act to moral snobbery, the protector of poor arts.

That’s about it!
Morten K Jacobsen, January 2017

–– /// ––

Join us at the opening at Udstillingsstedet Sydhavn Station, Friday 13 January 2017, from 5 p.m. to 22 p.m., to experience the decadent interplay between the American Paul McCarthy (1945) and Peter Bonde (1958).

A selection of quality beer brewed by Brygger Keld from Kelding Brew will be served at a cheap price, along with salted nuts to rouse the thirst.

onsdag den 4. januar 2017

Festivitas af lovløshed bliver omhyggeligt klippeklistret til en collage-frise af ZenZyg


ZenZyg på Sydhavn 

Vi glæder os til at hærge din julestemning og putte gamle karameller i din ZZlidte julesok - ZenZyg 

Udstillingen er åben d. 21. december – 12. januar 2017 
Åbningstider: Alle døgnets 24 timer

Til de 15 plakater i forhallen har Udstillingsstedet Sydhavn Station i Julen 2016/17, inviteret den unge duo ZenZyg, til at pynte op for de forbipasserende, mens udstillingsrummet holder lukket julen over.

ZenZyg består af to unge billedkunstnere m/k, som betragter dem selv som en graffiti duo. De blev dannet i 2013 og har base i København. ZenZyg insisterer på at klippeklistre i en digitaliseret verden, hvor selv graffitikulturen som fænomen i højere grad bliver flyttet over på de sociale medier.

Det er ikke fordi vi er imod hvad andre gør, vi gider bare ikke sidde foran en datamaskine og få firkantede "øyne". Vi har vores rødder i punk og kunst og retter vores energi mod det offentlige rum. Ud fra vores motto `Alt er Fedt´ kører vi alt på vores vej gennem en analog makulator for igen at sætte billeder sammen på ny. Vi bruger graffiti som katalysator for budskaber, der er uden for logisk og pædagogisk rækkevidde - ZenZyg

Til åbningen på årets mørkeste dag havde ZenZyg og Udstillingsstedet Sydhavn Station inviteret billedkunstner Mira Winding. Hun ankomme til stationen og performede "den søvnløses sang til sydhavn station" på hendes selvopfundne råbende sprog.

Alle er velkomne!

Udstillingen i de 15 plakater er støttet af Områdefornyelsen Sydhavnen.

søndag den 13. november 2016Fri Fantasi
19. nov. – 18. dec. 2016
Åbent tors. - søn. kl. 13-17, plakaterne i stationens forhal kan ses døgnet rundt.

Fernisering fredag d. 18. nov. kl. 17-21


Udstillingen Fri Fantasi

Udstillingen Fri Fantasi

Fri Fantasi

Udstillingen Fri Fantasi

Udstillingen Fri Fantasi

Udstillingen Fri Fantasi

Værker af Dorte Buchwald

Værker af Dorte Buchwald

Papirværk af Dorte Buchwald, 2003

Tegning af Fie Norsker, Eyes wide open, 2016

Keramik af Fie Norsker

Maleri af Helene Vestergaard, Stolemaleri, 2016

Collage af Helene Vestergaard, Flise, 2016

Tegninger af Jesper Fabricius

Tegninger af Jesper Fabricius

Sonja Lillebæk Christensen, Solitario, blæk på Japanpapir, 2016

Goache af Sonja Lillebæk Christensen, En lille let puddel med hvide vinger, 2015

Skulptur af Cai-Ulrich von Platen, Uden Titel, 1995

Maleri af Cai-Ulrich von Platen, Indtil det sidste, 1990

Forstørrede akvareller fra 1995 til nu af Cai-Ulrich von Platen, layoutet af Camilla Rasborg. 15 print, 80x120 cm.

Forstørret akvarel af Cai-Ulrich von Platen, layoutet af Camilla Rasborg. Print, 80x120 cm.


Udstillingen Fri Fantasi viser ca. 70 værker fra 6 meget forskellige kunstnere. På den ene eller anden måde berører værkerne noget indadskuende og viser potentialet i at lade sig influere af vigøren i ens hoved, associative koblinger eller tillade sig lidt verdensfjernhed. Titlen klinger problematisk af uansvarlighed og eskapisme, med tråde tilbage til den frie amatør i kunsten, men det er nogle af kvaliteterne i denne stille vildskab, der sættes i svingninger på udstillingen Fri Fantasi.
Fra Jesper Fabricius labyrintiske værksted vises en række små, følsomme streger med en spøgefuld og fri tilgang til forholdet mellem ord og tegning. Jesper viser også udklip, som er beskåret fra kunstnerens hånd, så dets oprindelige pornografiske karakter er væk, og tilbage står et censureret, men også et abstrakt billede.
Dorte Buchwald bor i Glumsø. Hun støver ting op, samler og omformer, og det kommer der nogle gange sirlige collager ud af; andre gange er udtrykket mere fandenivoldsk, men stadig med en associativ metode, der kobler materialitet og tankerækker i foruroligende dystre værker, der dog ofte lettes af en underfundig humor. Dorte viser både tekstil, tegning og maleri.
I Sonja Lillebæk Christensens værker peges der altid på noget uden for hende selv, en skævhed i samfundet eller et menneskeligt vilkår, som kræver hendes bevågenhed. Det er dog altid med en investering af hende selv; noget selvoplevet, som har trængt sig på. Sonja har i et nyt værk overført en enspænders tatovering til videomediet igennem tusch og Japan-papir.
Helene Vestergaard er en ung kunstner fra Det Fynske Kunstakademi. Helene maler og laver collage. Nogle gange på lærred, andre gange på f.eks. en dug eller en flise. Hun indsamler og benytter sig af hverdagens fysiske materiale og dimser, der sammen med prints fra digitale billedsøgninger påklistres eller syes på malerierne. Hendes værker fremstår ofte fragmenterede, som om de i deres former og udsnit kun lige strejfer et fænomen eller en eksistens, som aldrig falder på plads, men hele tiden fodres og holdes åbent af en ny tid med nye billeder på tingene.
Cai-Ulrich von Platen har givet adgang til en stor samling af hans A4 akvareller, hvoraf Camilla Rasborg har valgt 25 ud og sat sammen til en plakatfrise på 15 plakater i stationens forhal. Akvarellerne er malet fra 1990´erne og til nu, og haft en tilblivelsesproces, der kunne minde om en syssel, udført sideløbende med Cai-Ulrichs øvrige praksis. Denne tilgang synes at have tilført motiverne og malestilen noget frihed og drama. Cai-Ulrich viser også en skulptur på udstillingen.
Hos Fie Norsker er vi langt væk fra virkeligheden. Vi er i fantasiens vold i maleri, tegning og keramik. Fie forvansker omgivelserne til indre landskaber, men byder dig også velkommen indenfor, med humor og tillokkende surrealistiske verdener udført med sikker hånd. Værkerne er som indre monologer, som det ene øjeblik hæver sig op i et satirisk smil for i det næste at vende sig mod melankoliens mørke slugter.  

Alle er velkomne.
Udstillingen er kurateret af Camilla Rasborg og støttet af Københavns Kommune, Statens Kunstfond og Områdefornyelsen Sydhavnen.

Kontaktperson: Camilla Rasborg. Mail: camillarasborg@kkart.dk, tlf.: 26 13 29 82


Samtidig med udstillingen Fri Fantasi kan man i billboardet på Sydhavn Station se værket ”Wine Bottle Replacing Light Bulb” af Jacob Hunosøe. Kunsten i billboardet vises i forbindelse med udlånet af skulpturen ”Fiskerkone” af Charles Svejstrup Madsen til Sydhavn Station. Jacob Hunosøe er inviteret af Mette Juul.
Udstillingsstedet Sydhavn Station
Ernst Kapers Vej 1
2450 København SV.
www.sydhavnstation.info

lørdag den 12. november 2016

Billboard på Sydhavn Station af Jakob Hunosøe

         “Wine Bottle Replacing Light Bulb”
            Af Jakob Hunosøe
Fernisering fredag d. 18. nov. kl. 17-21 


Fra d. 19. nov. – 18. dec. 2016 udstiller Jakob Hunosøe værket “Wine Bottle
Replacing Light Bulb” på billboardet på Sydhavn Station.

Jakob Hunosøe benytter fotografiet som et instrument til at afdække nye betydninger og muligheder i vores umiddelbare omgivelser. Ved brug af simple hjælpemidler omformer han hverdagens objekter til atypiske skulpturelle installationer, som han dokumenterer gennem fotografiet. De ellers så velkendte objekter får med Hunosøes øjne en surreel, humoristisk og poetisk dimension. Jakob Hunosøe er inviteret af Mette Juul. Det sidste år er der blevet vist kunst på billboardet samtidig med, at skulpturen. Fiskerkone af Charles Svejstrup Madsen er opstillet på Sydhavn Station

Der er fernisering fredag d. 18. nov. kl. 17-21.
Udstillingen er støttet af Områdefornyelse Sydhavnen

torsdag den 27. oktober 2016

Billedserie: Landskab med Johannes Sivertsen, Rasmus Nellemann, Anne Skole Overgaard, Bodil Nielsen og Elsebeth Norrie 15. oktober - 13. november 2016


Anne Skole Overgaard, Vandingskanal, 2016, 15 dele på hver 120 x 80 cm
Patchwork, collage, æggetempera, akvarel, akryl, pigment, plade, lærred, print 


Anne Skole Overgaard, Vandingskanal, 2016, 15 dele på hver 120 x 80 cm 
Patchwork, collage, æggetempera, akvarel, akryl, pigment, plade, lærred, print


Landskab (installation view)


Bodil Nielsen: Uden titel (udsnit), 2016
Akryl på lærred, 240 x 170 cm


Elsebeth Norrie (installation view)


Elsebeth Norrie: Septemberstrandeng, 2013, akvarel, 30 x 40 og Gul december, 2011, akvarel, 30 x 40 cm


Elsebeth Norrie: Septemberstrandeng, 2013, akvarel, 30 x 40 cm


Landskab (installation view)


Johannes Sivertsen: Model, 2016, olie på lærred, 38 x 46 cm


Anne Skole Overgaard: Hus, 2016, koldnål, 20 x 40 cm og Mark, 2016, koldnål, 20 x 40 cm


Anne Skole Overgaard: Hus, 2016, koldnål, 20 x 40 cm


Landskab (installation view)


Johannes Sivertsen: Sunrise Odense, 2010, olie på lærred, 97 x 130 cm


Rasmus Nellemann: Kran og stillads, 1975, ætsning, 45,5 x 50,5 cm


Rasmus Nellemann: Ledninger, 1980, ætsninger, (installation view)


Rasmus Nellemann (installation view)


Rasmus Nellemann: Kulsilo med trappe, 1958, ætsning, 36,6 x 24 cm


Rasmus Nellemann: Kulsilo, 1958, ætsning, 37 x 25 cm


Rasmus Nellemann: Kulsilo med 3-tal, 1959, ætsning, 38 x 30 cm


Rasmus Nellemann: Kulsilo, 1959, ætsning, 41,5 x 19,5 cm


Anne Skole Overgaard, Vandingskanal, 2016, 15 dele på hver 120 x 80 cm 
Patchwork, collage, æggetempera, akvarel, akryl, pigment, plade, lærred, print 


Anne Skole Overgaard, Vandingskanal (udsnit), 2016, 15 dele på hver 120 x 80 cm, patchwork, collage


Anne Skole Overgaard, Vandingskanal, 2016, 15 dele på hver 120 x 80 cm, collage


Anne Skole Overgaard, Vandingskanal, 2016, 15 dele på hver 120 x 80 cm 
Patchwork, collage, æggetempera, akvarel, akryl, pigment, plade, lærred, print 


Anne Skole Overgaard, Vandingskanal, 2016, 15 dele på hver 120 x 80 cm 
Akryl og pigment på lærred


Anne Skole Overgaard, Vandingskanal, 2016, 15 dele på hver 120 x 80 cm 
Patchwork, collage, æggetempera, akvarel, akryl, pigment, plade, lærred, print 


Anne Skole Overgaard, Vandingskanal, 2016, 15 dele på hver 120 x 80 cm, print 


Anne Skole Overgaard, Vandingskanal (udsnit), 2016 
Print, 120 x 80 cm 

Anne Skole Overgaard, Vandingskanal (udsnit), 2016 
Print, 120 x 80 cm 


Anne Skole Overgaard, Vandingskanal (udsnit), 2016 
Print, 120 x 80 cm 


Anne Skole Overgaard, Vandingskanal (udsnit), 2016 
Print, 120 x 80 cm