mandag den 10. oktober 2016

Landskab

Johannes Sivertsen
Rasmus Nellemann
Anne Skole Overgaard
Bodil Nielsen
Elsebeth Norrie

Fernisering fredag d. 14. oktober kl. 17 - 22
Udstillingen er åben 15. oktober - 13. november
Tors - søn kl. 13 - 17

Landskabsmaleri i en bred forstand er rammen for udstillingen, hvor forskellige generationer er repræsenteret.


Johannes Sivertsens maleri Sunrise Odense viser en solopgang og i det fjerne ses den blå silhouet af boligblokkene i Vollsmose. Er morgenrøden symbol på fremtiden, på håbet der strålende bryder frem bag horisonten, som i en gammel socialistisk sang? Måske er fuglene endda symbol på frihed? Billedet virker dog flertydigt og stille. Et andet maleri viser en model af Le Corbusiers boligblok Cité Radieuse fra Marseille, som blev bygget dengang man troede på en smuk, funktionalistisk fremtid med lige og frie beboere.


Det industrielle landskab var omdrejningspunkt for grafikeren Rasmus Nellemann (1923-2004). Han indfangede fortidens beskidte industriproduktion i smukke, abstraherede kompositioner af linjer og flader. Hans stregætsninger af industribygninger fra '50erne og ´60erne fremkalder måske endda nostalgi i dag, hvor støberiet på Teglholmen og kulsiloerne på Islands Brygge er afløst af rene, arkitekttegnede bylandskaber med eksklusive lejligheder.


Anne Skole Overgaard viser et landbrugs-landskab fra Norditalien i en serie koldnålsraderinger i udstillingsrummet. I en plakatfrise i stationens forhal lader hun en vandingskanal fra det samme landskab smelte sammen med abstrakte maleriske flader. Vandets udflydende felter glider videre over i de blågrønne fliser, der beklæder væggene på stationen. Flisevæggen gengives i en collage hvor hver flise er klippet ud af billeder af Monets åkander, som netop førte landskabsmaleriet hen mod det abstrakte.


Bodil Nielsens malerier har ikke umiddelbart noget med landskab at gøre, men måske står man overfor hendes store malerier, på en lignende måde som man står overfor et landskab. Hun udstiller et maleri i stort format, der ikke forestiller et landskab - maleriet er derimod selv tilstede. En fortættet stoflighed træder frem, når man oplever maleriet på nært hold og de transparente og mættede farvefelter giver en visuel dybde. Set i relation til det omgivende rum artikulerer maleriet beskuerens oplevelse af væren og bevægelse igennem rummet.


Elsebeth Norries landskabs-akvareller er så detaljerede og præcise at de forekommer uvirkelige eller over-virkelige. Hver enkelt kvist og strå males én for én, så realismen glider over i et ornament af planter. Elsebeths helt usædvanlige akvareller viser ydre landskaber, der bliver til sindbilleder. De viser skønheden og forgængeligheden i og omkring os.

Udstillingen er støttet af Københavns Kommunes Kunstråd.
Johannes Sivertsen og Anne Skole Overgaards værker er støttet af Statens Kunstfonds projektstøtteudvalg. 
Plakatfrisen af Anne Skole Overgaard er desuden støttet af Sydhavn Dollars

For yderligere information kontakt Anne Skole Overgaard mail@anneskole.dk tlf 28760454

søndag den 9. oktober 2016

Billboard ved Daniel Svarre

Udstillingsstedet Sydhavn Station byder velkommen til en ny billboardplakat af Daniel Svarre på Sydhavns Plads. 

Fernisering den 14. oktober. kl. 17-21
Billboardet kan ses døgnet rundt fra 14. okt. – 17. nov. 2016 på Sydhavns Plads.

I forbindelse med at Sydhavn Station i øjeblikket har besøg af den folkekære skulptur Fiskerkone af Charles Svejstrup Madsen, der normalt står placeret ved Gl. Strand, udstiller Daniel Svarre værket understrømmen. Værket i billboard-format er placeret under jernbanebroen udenfor stationen.

I værket har Daniel Svarre taget udgangspunkt i en tegning fra en gammel tegneserie, som han efterfølgende har bearbejdet. Tegningen er en visualisering af en katastrofe, hvor en dæmning ikke kan klare trykket mere og sprænges.

Det sidste år er der blevet vist kunst på billboardet samtidig med, at skulpturen Fiskerkone af Charles Svejstrup Madsen er opstillet på Sydhavn Station. Skulpturen hører som tidligere nævnt hjemme på Gl. Strand, men grundet metrobyggeriet står mange offentlige skulpturer for tiden opmagasineret. På foranledning af Udstillingsstedet Sydhavn Station er Fiskerkone blevet hentet frem fra gemmerne og står i dag som et vartegn foran stationen. Daniel Svarre er inviteret af claus ejner fra Udstillingsstedet Sydhavn Station.

Tak til Københavns Kommune og Statens Kunstfond.

For yderligere information kontakt Daniel Svarre på email: svarredaniel@hotmail.com

Samtidig med billboardet er der åbning på udstillingen “Landskab” med Johannes Sivertsen, Rasmus Nellemann, Anne Skole Overgaard, Bodil Nielsen og Elsebeth Norrie på Udstillingsstedet Sydhavn Station. Udstillingen kan ses torsd. – sønd. Kl. 13-17 frem til 13. nov. 2016.

Udstillingsstedet Sydhavn Station
Ernst Kapers Vej 1
2450 København SV

www.sydhavnstation.info

søndag den 18. september 2016

Dokumentation fra udstillingen Double Fantasy med Christian Schmidt-Rasmussen og Sonja Lillebæk Christensen

    En vision for Sydhavnen, 2016, 15 stk. fotokollager 120 x 80cm af CSR

 Indgang view
 View af OMO (Ektoplasma) og Kragemænd (Psykopomper) 2016 af SLC

 OMO (Ektoplasma) 2016, Videoloop (4k) 9 min., tekst på slimgrøn væg af SLC

  Udsnit af OMO (Ektoplasma) 2016, Videoloop (4k) 9 min., tekst på slimgrøn væg af SLC
   Udsnit af OMO (Ektoplasma) 2016, Videoloop (4k) 9 min., tekst på slimgrøn væg af SLC

 Udsnit af Kragemænd (Psykopomper) 2016, tapet af forstørret akvarel af SLC

  Udsnit af Kragemænd (Psykopomper) 2016, tapet af forstørret akvarel af SLC
 Den Vågnende Pegasus og De Dansende Hjorte  2016, akryl og akvarel på papir 150 x 220cm af CSR

  Den Vågnende Pegasus og De Dansende Hjorte  2016, akryl og akvarel på papir 150 x 220cm af CSR

View fra  ”Den Sejrende Ikaros”  2016, 11 akvareller på papir 41x31cm af CSR

Fra serien ”Den Sejrende Ikaros”  2016, 11 akvareller på papir 41x31cm
Fra serien ”Den Sejrende Ikaros”  2016, 11 akvareller på papir 41x31cm
 View fra  ”Den Sejrende Ikaros”  2016, 11 akvareller på papir 41x31cm af CSR

 Samtaler mellem Sonja og Christian 2016, 28 sider fotokopi hæfte ghostwriter CSR
View Fantomsmerter 2016, en kanals projektion loop fællesværk af CSR og SLC

 Still Fantomsmerter 2016, en kanals projektion loop fællesværk af CSR og SLC
     En vision for Sydhavnen, 2016, 15 stk. fotokollager 120 x 80cm af CSR

    En vision for Sydhavnen, 2016, 15 stk. fotokollager 120 x 80cm af CSR
    En vision for Sydhavnen, 2016, 15 stk. fotokollager 120 x 80cm af CSR
    En vision for Sydhavnen, 2016, 15 stk. fotokollager 120 x 80cm af CSR
    En vision for Sydhavnen, 2016, 15 stk. fotokollager 120 x 80cm af CSR
   En vision for Sydhavnen, 2016, 15 stk. fotokollager 120 x 80cm af CSR