mandag den 7. august 2017

NY UDSTILLING PÅ SYDHAVSTATION
MIKKEL CARL / ASKE THIBERG / LARS WORM
- Kurateret af Thorgej S Hansen / Morten K Jacobsen
på vegne af Udstillingsstedet Sydhavn Station

Lad det være sagt med det samme: Dette er ikke The Three Amigos. 

Drake, Robert Jacobsen og eksistentielle kvaler i en digital tidsalder møder Grand Theft Auto, er alt sammen fedtet ind i denne lystbetonede udstilling. Vores tre protagonister kører hver deres æstetiske agenda i et heterogent show uden intenderet dialog udstillerne imellem. 3 attituder præsenteres. Hvordan det ender ved vi ikke, de referencer der er, flugter – død og pine – ikke med hinanden, de fællestræk der måtte være har vi ikke for øje. Værkerne spiller på det velkendte og det abstrakte – og ganske givet også noget helt tredje. 

I rummet præsenteres Lars Worms nihilistiske dekorationer, der flirter med havekunstens utrendy æstetik. Worms skulpturer er nærmest kropsløse, og kunne snildt assimileres ind i det naturlige liv på en vilkårlig planteskole, assimilering ønskes dog ikke på Udstillingsstedet Sydhavn Station. Objekterne er konturer af skulpturer der med en kamæleonagtigt fleksibilitet fremstår både velkendt og fremmed. 

I rummet vises der samtidigt tre fortællende videoer af Aske Thiberg, der alle er spundet op i et digitalt animeret samtidsunivers med fokus på ensomhed og kommunikationsproblemer i en tid, hvor socialiteten er styret af sociale medier og digitale applikationer. I biografen vises Vi kan prata om allt, og ude i det det store rum, sammen med Lars Worms skulpturer, vises videoerne U? og 3D Impersonation 2.

Uden for døren(!) vises Mikkel Carls You hate the fact that you bought the dream and they sold you one. Et Drake-citat, der behandler begærets evige dumhed. Værket på plakatstanderne kan ses i forlængelse af Mikkel Carls fascination af blikket (voyeurisme) og dekonstruktionen af det. Vores protagonist fetisherer pragmatisk design og dårlig smag. Mikkel Carls værker kunne optræde med største selvfølgelighed i en kiosk, eller sågar et forhørslokale. Værket i indgangshallen på Sydhavn Stations er glat, konceptuelt og passiv-aggressivt.

Vi håber at se jer fredag d. 11. august kl. 17 til åbning af Udstillingsstedet Sydhavn Stations nye saison. 

Hutlihut!
Thorgej S Hansen / Morten K Jacobsen

Fernisering: Fredag den 11. august 2017 kl. 17 – 21
Udstillingsperiode: 12. august – 10. september 2017
Åbningstider: torsdag – søndag kl. 13 - 17

Udstillingsstedet Sydhavn Station
Ernst Kapers Vej 1
2450 København SV
sydhavnstation@gmail.com

For mere info, kontakt: 
m.kamper.jacobsen@gmail.com /thorgej@gmail.com


Plakaterne er støttet af: Statens Kunstfond

søndag den 6. august 2017

Billboard


 Læsende Kvinde ved Bord
Billboard af Tine Oksbjerg
2017


Nyt billboard

Læsende Kvinde ved Bord

Nyt billboard af Tine OksbjergFernisering
Fredag den 11. august 2017 kl. 17.00 – 21.00

Udstillingsperiode
12. august - 13. september 2017 alle dage døgnet rundt


Charles Svejstrup Madsens skulptur, Fiskerkone, der gæster Sydhavn Station for en periode, får i den kommende tid kvindeligt selskab af billboard-værket ”Læsende Kvinde ved Bord” af Tine Oksbjerg.

Bilboardet er et fotografisk værk, der lægger sig op ad den dokumentariske snapshot genre, og det viser en læsende kvinde ved et køkkenbord. En intim og privat situation, hvor kvinden er flankeret af køkkenrulle, øldåser, cigaretter, askebæger, foundation, ostehaps, engangsskraber, bøger, notesbøger og en mobiltelefon af ældre dato. I forgrunden ligger papir med noter og åbner således op for en anden persons tilstedeværelse i rummet - beskueren eller fotografen selv. Den læsende kvinde er et yndet motiv i kunsthistorien, hvor den læsende kvindes introverte aktivitet, hovedsageligt fungerer som et æstetisk og samlende element i værket.For mere information kontakt:
Jens Axel Beck
jenaxelbeck@gmail.com
Tlf. 23843306

mandag den 10. juli 2017

Billboard Havet af Mette Vangsgaard sommer 2017

Havet og Fiskerkone foto Sonja Lillebæk Christensen

Havet foto Sonja Lillebæk Christensen

Havet og Fiskerkone foto Sonja Lillebæk Christensen

Havet og to passerende foto Sonja Lillebæk Christensen

fredag den 7. juli 2017

NYT VÆRK AF METTE VANGSGAARD I BILLBOARDET PÅ SYDHAVN STATION


Havet af Mette Vangsgaard

Velkommen til åbning på en ny billboard-udstilling under jernbaneoverskæringen fredag den 7. juli, kl. 17-21 på Udstillingsstedet Sydhavn Station med billedkunstneren, Mette Vangsgaard.

Charles Svejstrup Madsens statue, Fiskerkone, der gæster Sydhavn Station for en periode, får i den kommende sommerperiode selskab af billboard-værket, Havet, af Mette Vangsgaard.

Mette har malet en akvarel / gouache på papir og forstørret den op i 240x240cm. Maleriet er af en Doughnuts badering og en dunk som driver rundt i havet. Baderingen og dunken støder lige om lidt ind i plastikøen i mellem Hawaii og Californien. En ø der er 23 gange større end Danmark. 

Siden juli 2015 har Charles Svejstrup Madsens statue, Fiskerkone fra Gl. Strand, gæstet Sydhavn Station. Under besøget bliver statuen akkompagneret af et billboard, hvori man vil opleve en række skiftende udstillinger arrangeret af Udstillingsstedet Sydhavn Station.  

Fiskerkonen blev oprindelig opstillet i 1940 på Gl. Strand til ære for det møjsommelige arbejde, som fiskerkonerne udførte på stedet. I forbindelse med Metrobyggeriet var statuen dog blevet sendt til opmagasinering, men på foranledning af Udstillingsstedet Sydhavn Station er den nu atter kommet frem i lyset, alt imens byggeriet står på.

Værket kan ses fra 7. juli – 9. august, 2017. Åben alle ugens dage 24/7.

Fernisering: Fredag den 7. juli, kl. 17-21, hvor der foruden billboardet vil være åbning af sommerplakatudstillingen, Still-leben, af Karen Petersen i velkomsthallen på Sydhavn Station. Udstillingslokalet holder sommerlukket og er tomt for kunst men vi sætter en plade på, og øl på køl.
Alle er velkommen!

For flere informationer kontakt sonjalillebaek@hotmail.com / 50 42 07 72.torsdag den 6. juli 2017

Still-leben / 16 fotografiske plakater af Karen Petersen

Still-leben

16 fotografiske plakater af Karen Petersen

Fra d. 7. juli -9. august udstiller Karen Petersen i plakatfrisen i stationshallen udenfor Udstillingsstedet Sydhavn Station, hvor en enkelt plakatholder på Karens Minde kulturhus hører med. 

Plakaterne består af 16 fotografiske stilleben af penge og græs der er revet op med rod + lidt jord. Pengene er schweiziske franc, svenske kroner, kinesiske yuan, indiske rupees og euro.
Et stilleben er et kunsthistorisk begreb for en opstilling af effekter kunstneren sætter frem som præsenterer et tidsbillede.

Denne serie af intuitive stilleben kan ses som et forsøg på at indfange et konkret billede af utydelige og komplekse globale strømme hvor noget spredes, lægger sig og skyder op andre steder.

Græsset, sedlerne, mønterne og jorden er sat i overdimensioneret størrelse og zoomer derved ind på en detalje i en større strøm og på det øjeblik der flyder forbi, lige nu, indtil noget andet sker.

Man kan lade sig rive med strømmen, betragte dette sceneri med analytisk blik, eller noget helt andet.

--

Jacob Borges er blevet spurgt om at skrive en kort tekst om hans umiddelbare tanker om udstillingen. Den kan læses her:

"Kontanter i bunker og græs revet op med rode, alt henkastet med lidt restjord på en flise eller rettere sirligt arrangeret på en urbangrå anonym flade. Den svenske krone der virker som “the odd one out” i selskab med schweiziske franc, kinesiske yuan, indiske rupees og euro. Planterne ligger og venter på at de visner, gør de fysiske mønter og sedler også det? Vi er jo på vej mod det pengeløse samfund. Er hentydninger til en jordpåkastelse mon en overfortolkning? Penge, der jo er en del af vores kultur og græsset, en del af naturen det er et af de klassiske modsætningsforhold, kultur kontra natur. Vækst og gevækst. 

Jeg møder 15 af 16 plakater på en lille station, to stop fra hovedstadens hovedbanegård, nr.16 eller nr.1 skal jeg finde i et kulturhus i nærheden. Jeg forstår at plakaterne hænger sammen som et loop, et loop med en afstikker. I følge kulturhuset Karens Mindes hjemmeside er huset placeret i grønne omgivelser, kultur i kultur-natur. kommer græsset derfra? Da jeg spørger Karen er svaret nej. 

Titlen Still-leben, stilleben med en bindestreg påført. Fra tysk, stille/stillestående liv og der er lagt vægt på den betydning, det sørger den lille streg for. Det er jo stille billeder jeg kigger på, men som i de klassiske opstillingsmalerier er de grundigt udvalgte afbillede objekter ladet med betydninger om verdslig rigdom og symboler på den forstående død, som det franske udtryk for stilleben mere end antyder: Nature morte... I den her sammenhæng, måske også culture morte?

Og derfor: alt godt har en ende. Tak for kaffe og god togtur til dig." 

Værket kan ses fra 7. juli – 9. august, 2017. Åben alle ugens dage 24/7.

Håber I vil komme åbningen eller engang i løbet af udstillingsperioden.

Med venlige hilsener, 
Ulla Hvejsel og Karen Petersen

For mere information kontakt Karen Petersen på karensboks@gmail.com / tlf. 29800733 eller Ulla Hvejsel på ullahvejsel@gmail.com / tlf. 23729599 eller besøg sydhavnsstation.info og k-a-r-e-n.com.

Udstillingsstedet Sydhavn Station, Ernst Kapers Vej 1, 2450 København SV.

tirsdag den 6. juni 2017

LAND pressemeddelse og billedserie

Tanya Busse (CA/NO), Joar Nango (NO), Victoria Lucas (UK) og kunstnergruppen Morten Ernlund Jørgensen (DK), Alicja Bielawska (PL) & Ulla Eriksen (DK)

Fernisering: Fredag den 9. juni kl. 17-21
Udstillingsperiode: 10. juni - 2. juli 2017
Åbningstider: Torsdag - Søndag kl. 13-17

Vi søger land. Vi tilpasser os land. Vi beskytter land. Vi deler land. Vi hævder land. Vi drager fordele ved land. Vi bygger på land. Vi udnytter land. Vi tjener på land. Vi ødelægger land. Land binder os sammen, og det adskiller os.

Med disse faktorer for øje har jeg inviteret de seks kunstnere til at udstille på Udstillingsstedet Sydhavn Station. Deres praksisser relaterer sig på direkte eller indirekte vis til den jord, vi alle har berøring med. Det er bl.a. med fokus på emner som landanvendelse, landegrænser, historiefortælling og repræsentation af steder og mennesker set fra historiske, politiske eller personlige vinkler.

I plakatholderne i stationshallen udstiller Tanya Busse en serie fotografier med titlen, Aeriel Red, som viser en række anonyme landområder set fra et fugleperspektiv. Inde i det gamle billetkontor er et nyt rum taget i brug. Her finder man Joar Nangos videoværk, The Indigenuity Manifesto. Igennem et flow af billeder og tekster beskriver han nogle af de grundidéer, der manifesterer sig i den nomadiske samiske kultur i Norden, som han selv kommer fra. I det lille rum viser Victoria Lucas det tragikomiske videoværk, As it transpired, hvori man møder en mand, som forsøger at få kontrol over sine fugle. Og til sidst i det store rum udfører kunstnergruppen, Morten Ernlund Jørgensen, Alicja Bielawska og Ulla Eriksen en ny 'situation', som består af en totalskulptur i gips, fotografi og video, der tager udgangspunkt i et forrykket sted og den fortælling, som knytter sig dertil.

Udstillingen placerer sig på en station og i et område under bymæssig omvæltning. I det omkringliggende miljø i Sydhavnen kan man stadig finde få, åbne, 'ubenyttede' land-arealer. Steder, som nogle ser som frirum og åndehuller og som noget særligt for netop denne bydel.

Søndagsevents:
Den 18. og 25. juni fra kl. 14-16 passer Ulla Eriksen og Morten Ernlund Jørgensen udstillingen og laver tegne-workshop for alle interesserede.
Den 2. juli kl. 14-16 er der oplæsning med forfatterne Ida Maria Hede, Theis Ørntoft og Signe Gjessing.
Arrangementerne er gratis, og der vil være kaffe og kage.

På ferniseringsaftenen vil der desuden være åbning af et nyt værk af Honza Hoeck på billboardet under jernbanebroen, og SV-festivalen holder koncert kl. 20 med duoen Ano Mali featuring violinist Helene Lind i stationsforhallen.


KONTAKT: Heidi Hove, Tlf. 30428727 el. heidihovepedersen@gmail.com

//

Opening: Friday June 9th, 2017 from 5-9pm
Exhibition Period: Saturday June 10th – July 2nd 2017
Opening Hours: Thursday – Sunday from 1-5pm

We search for land. We adapt to land. We protect land. We divide land. We claim land. We take advantage of land. We build on land. We exploit land. We make money on land. We destroy land. Land ties us together but it also separates us.

With these issues in mind, I have invited the six artists to Exhibition Space Sydhavn Station in Copenhagen, as their practices directly or indirectly seem to relate to the land we all interact with. There is, among other things, a particular focus on topics like land-use, borders, storytelling and representation of places and people from historical, political or personal perspectives.

In the poster hangers in the hallway of the station, Tanya Busse exhibits a series of photographs entitled Aeriel Red, which depicts a number of anonymous land formations seen from an eye high above the earth. Inside the old ticket office a new space has been taken into use. Here you will find Joar Nango's video work, The Indigenuity Manifesto; a flow of images and texts, that address some of the basic ideas rooted in the nomadic Sámi culture of the North, where he comes from. In the small space, Victoria Lucas shows the tragicomic video piece, As it transpired, where you are introduced to a man, who is trying to gain control over his birds. Lastly, in the main space, the artist group Morten Ernlund Jørgensen, Alicja Bielawska and Ulla Eriksen will perform a new 'situation' consisting of 'a total sculpture' in plaster, photography and video, based on a desolate place and the narrative that is connected thereto.

The exhibition is situated at a station and in an area which is undergoing an urban alteration. In the surrounding environment of South Harbor, it is still possible to find a few open 'unused' areas of land. Places, that some people see as free spaces and breathers and as something special for this particular neighborhood.

Sunday Events:
June 18th and 25th from 2-4pm Ulla Eriksen and Morten Ernlund Jørgensen will be gallery-sitting and hosting a drawing class, which is open for the public.
July 2nd from 2-4pm there will be readings by the authors Ida Maria Hede, Theis Ørntoft and Signe Gjessing.
All events are free and coffee & cake will be served.

On the opening night, new work by Honza Hoeck will also be opened on the billboard under the railway bridge, and at 8pm the SV festival holds a concert with the duo Ano Mali featuring violinist Helene Lind in the hallway of the station.

CONTACT: Heidi Hove, phone +45 30428727 or heidihovepedersen@gmail.com

Tak til / Thanks to:


BILLEDSERIE
Aerial Red (2017) af Tanya Busse. Installation view. 16 digital prints, 80x120cm. Foto af Heidi Hove
Aerial Red (2017) af Tanya Busse. Installation view, 16 digital prints, 80x120cm. Foto af Heidi Hove
Aerial Red (2017) af Tanya Busse. Detalje. 16 digital prints, 80x120cm. Foto af Heidi Hove
Aerial Red (2017) af Tanya Busse. Detalje fra  serie med 16 digital prints, 80x120cm. Foto af Tanya Busse.
The Indigenous Manifesto (2016) af Joar Nango. Installation view, video loop, 3min. Foto af Heidi Hove
The Indigenous Manifesto (2016) af Joar Nango. Installation view, video loop, 3min. Foto af Heidi Hove
The Indigenous Manifesto (2016) af Joar Nango. Installation view, video loop, 3min. Foto af Heidi Hove
The Indigenous Manifesto (2016) af Joar Nango. Video stil (from video loop, 3min). Foto af Joar Nango
As it Transpired (2012) af Victoria Lucas. Installation view (Looped Video, 8.35min). Foto af Heidi Hove
As it Transpired (2012) af Victoria Lucas. Installation view (Looped Video, 8.35min). Foto af Heidi Hove
As it Transpired (2012) af Victoria Lucas. Installation view (Looped Video, 8.35min). Foto af Heidi Hove
Situation no. 4 (7+5 days), 2017 af Morten Ernlund Jørgensen, Alicja Bielawska og Ulla Eriksen. Installation view. Foto af Heidi Hove
Situation no. 4 (7+5 days), 2017 af Morten Ernlund Jørgensen, Alicja Bielawska og Ulla Eriksen. Detalje. Foto af Heidi Hove
Situation no. 4 (7+5 days), 2017 af Morten Ernlund Jørgensen, Alicja Bielawska og Ulla Eriksen. Detalje. Foto af Morten Ernlund Jørgensen
Situation no. 4 (7+5 days), 2017 af Morten Ernlund Jørgensen, Alicja Bielawska og Ulla Eriksen. Detalje. Foto af Heidi Hove
Situation no. 4 (7+5 days), 2017 af Morten Ernlund Jørgensen, Alicja Bielawska og Ulla Eriksen. Detalje. Foto af Morten Ernlund Jørgensen, Alicja Bielawska og Ulla Eriksen