fredag den 9. november 2012

Reception d. 16. november kl. 17 - 21:

* nr. 53, 2012

Efterår

- en udstilling i en konvolut

 [For english version, scroll down]

Efterår er en række værker på løse papirark, der som efterårsblade hvirvler rundt 
om emner som tab af kontrol, melankoli, kultiske sten og meget mere. 
De sort/hvide værker benytter sig af medier som tekst, foto, tegning og grafik. 

Efterår består af konvolutter med 10 printede ark papir i hver. 
10 kunstnere har hver lavet et ark til konvolutten, der kan købes for 20 kr.
- Så kan man hænge arkene op hjemme eller andre steder. Man kan bladre i dem, opbevare dem omhyggeligt eller de kan blande sig med hverdagens øvrige bunker af papirer. 

Deltagende kunstnere: 
Søren Andreasen, claus ejner, Anke Becker (D), Jeuno JE Kim (KOR/SE), 
Park McArthur (US), Lasse Krog Møller, Anne Skole Overgaard, Ulrik Guldin Pedersen, 
Camilla Rasborg og Christian Vind.

Efterår er kurateret/redigeret af Lasse Krog Møller og Anne Skole Overgaard. 


Under receptionen præsenterer claus ejner performanceshowet 
"Bind selv dine snørebånd", der består af en serie korte performances, der alle har 
været opført før, men i lyset af at menneskets eksistentielle situation ikke 
har ændret sig siden de først blev opført, er de stadig aktuelle. 

Udgivelsen af Efterår er støttet af Københavns kommunes billedkunstudvalg.

Udstillingen Dødt løb med Jacob Borges, Christian Schmidt Rasmussen og Camilla Rasborg er fortsat åben til 25. nov.

http://forlagetasterisk.blogspot.dk 

******************************


Reception: November 16, 5 - 9 pm

no. 53, 2012

Autumn

- an exhibition in an envelope


Autumn is a row of artworks on separate sheets of paper, whirling as autumn-leaves 
around topics like loss of control, melancholy, cultic stones and much more. 
The black and white works make use of media such as text, photo, drawing and graphics.

Autumn consists of envelopes, each containing 10 printed sheets of paper.
10 artists have each made one sheet of paper for the envelope, which can be bought 
for 20 kr / 2,75 euro/ 3,5 $.
- Then you can hang the papers at home or elsewhere. You can flip them through, store 
them carefully or they can blend into the other piles of paper of everyday life.

Participating artists: 
Søren Andreasen, claus ejner, Anke Becker (D), Jeuno JE Kim (KOR/SE), 
Park McArthur (US), Lasse Krog Møller, Anne Skole Overgaard, Ulrik Guldin Pedersen, 
Camilla Rasborg and Christian Vind.

Autumn is curated/edited by Lasse Krog Møller and Anne Skole Overgaard

During the reception, claus ejner will do the performanceshow 
“Tie your own shoelaces”, consisting of a series of short performances, which have 
all been shown before, but considering that the existential situation of man has not 
changed since they where first shown, they are still relevant.

The publishing of Autumn is supported by the City of Copenhagen’s Arts Committee

The exhibition Dødt løb by Jacob Borges, Christian Schmidt Rasmussen and Camilla Rasborg is still open until November 25. 

http://forlagetasterisk.blogspot.dk 


Ingen kommentarer:

Send en kommentar