søndag den 17. marts 2013

Den virkningsfulde administration af livet
Den virkningsfulde administration af livet
Af Jens Axel Beck


Fernisering: 22. marts 2013 kl. 17.00 – 21.00
Periode: 23. marts – 21. april
Åbningstider: Torsdag – søndag 13.00- 17.00
Talk: Torsdag 4. april kl. 19.00


Så snart man opgiver store ideologiske ideer, så er det, der bliver tilbage, kun den virkningsfulde administration af livet … eller næsten kun det.

Vold af Slavoj Žižek.

Det kan være vanskeligt at definere og fastholde den verden eller det samfund, som vi nu og her befinder os i og tager del i, da det konstant er i bevægelse, og da vi befinder sig midt i det og ikke i tilstrækkelig grad kan komme på afstand af det. Hertil kommer, at de mekanismer, som former samfundsstrukturen, til tider synes mere komplekse og diffuse end konkrete og håndgribelige, og heraf lader det sig ikke belyse på en entydig og klar facon. Med denne udstilling vil jeg dog gå det ærinde at forsøge mig med en overvejelse over denne verden, hvor vanskeligt det end måtte være.

Udstillingen vil formes som en rumlig montage sammensat af enkeltstående værker udformet i varierende medier: Maleri, objekt, skulptur, plakat, foto. De enkelte værker, der vil forme udstillingskonteksten, repræsenterer forskelligartede nedslag i hverdagslivet inden for to sfærer; arbejdspladsen og hjemmet/boligen. Med udstillingen vil jeg forsøge på at anskue det frie liv ud fra udvalgte fund og opdagelser, som jeg har gjort mig i dagligdagens terræn. Dette materiale, der kan betragtes som aflejringer fra levet liv, vil på eksakt vis blive konverteret til mere monumentale enheder. Herved gøres de markante, og deres potentiale som notitser eller markører for vores tids livs konditioner træder yderligt i karakter.  Min forhåbning er blot, at disse partikulære nedslag vil får karakter af anstrøg, der efterlader punktuelle optakter til overvejelser.

Det rum der etableres med udstillingen

--Vil strække sig fra en betragtning af fortidens modernistiske visioner i skikkelse af Danmarks højeste beboelsesejendom Domus Vista, Ja for hvordan boede arkitekten egentlig selv?

--Gå gennem egne idiosynkratiske bobler, der i min hverdag gives rum, dersom maskineriet på min arbejdsplads pludseligt bryder sammen og driften for en stund tvinges til ophør. En pause ser pludselig dagens lys, og jeg oplever en smule glæde, selvom det nu bliver vanskeligere at nå virksomhedens målsætning på 100 procent, og selvom det i sidste ende kan resultere i et tilbageslag for aktionærerne.

--Forbi opslaget i pauserummet som bekendtgøre, at handlingsplanerne er færdige og sendt videre i systemet.

--Videre forbi et opslag i andelsboligforeningen der oplyser at foreningens jubilæumsfest er aflyst på grund af manglende tilslutning.

--For mere information kontakt Jens Axel Beck på tlf. 23843306


Udstillingen er støttet af :

Tak til: Anna Beck, Hans Beck, Hans Jørgen Nymark Beck, Heidi Hove og Morten JacobsenIngen kommentarer:

Send en kommentar