mandag den 2. september 2013

'Millions now living will never die' af Ferdinand Ahm Krag


Death is still forever, but extinction may not be. A dead body can't be reanimated once it begins to rot, but the essence of a species -- its genome -- survives rot for centuries, even thousands of years. That DNA knows how to make living animals, once we figure out how to invite it to do so. At the leading edges of synthetic biology the invitation is now being crafted. For some extinct species, regenesis is becoming plausible. - Stewart Brand - Huffington Post '

Humanity sacrifices itself as a whole species to an unknown experimental fate - unknown befores this, in any case, to other species, who have never known any fate but a natural one' - Jean Baudrillard 'The Final Solution'

'Is a species that succeeds in synthesizing its own immortality, and that seeks to transform itself into pure information, still particularly a human species?' - Jean Baudrillard 'The Final Solution'

Vandreduen blev erklæret uddød omkring år 1900. Det siges at fuglen optrådte i gigantiske flokke på flere milliarder individer, der kunne formørke himlen en hel dag. Fuglen forsvandt  som følge af et pludseligt og totalt populations-kollaps. Man mener at rovdrift på fuglen skulle have ødelagt artens interne sociale strukturer, som var baseret på store flokke. Vandreduen er den første uddøde dyreart man arbejder på at genoplive og bringe tilbage til økosystemet efter den har været væk i over hundrede år. Man vil 'genoplive' duen ved at bruge den samme teknologi som man brugte til at klone fåret 'Dolly'. Dette tiltag for at bringe uddøde dyrearter tilbage går under navnet 'de-extinction': "De-extinction" is the new word signaling a new capability at the intersection of molecular biology and conservation biology. For several years scientists have had the ability to reconstitute the genomes of many extinct species from their DNA in well preserved museum specimens and some fossils (Stewart Brand). En forudsætning for at kunne genoplive en art er, at man har et rimelig velbevaret DNA fra arten. DNA nedbrydes over tid og desto ældre det er, desto vanskeligere bliver det at rekonstruere. DNA ældre end ethundredetusind år er med den nuværende teknologi ubrugeligt.

se mere her:

Ingen kommentarer:

Send en kommentar