fredag den 23. august 2013

Lyttebiograf


Please, scroll down for English...

Velkommen til
LYTTEBIOGRAF
Med Radiomontagen 'John's Død' 
Torsdag den 29. August kl. 17:00 – 19:00
Udstillingsstedet Sydhavn Station


Radiomontagen 'John's Død' er tilrettelagt af kunstneren Rosa Marie Frang og monteret af Kim G. Hansen, redaktør på Radio24syv Dokumentar.

På Udstillingsstedet Sydhavn Station vil Rosa Marie Frang nu præsentere montagen, som hun har produceret i samarbejde med Radio24syv Dokumentar i 2012.

Efter fælles lytningen (varighed: 55 min) fortæller Rosa og Kim lidt om deres overvejelser og processen bag tilblivelsen, og det vil være muligt at stille spørgsmål.

Hovedpersonen i montagen “Johns Død” hedder John Goodwin. Som 42-årig og midt i livet med hus, kone og 2 små børn, går han til lægen med en mindre skavank. Her får han af vide, at han kun har ét år tilbage at leve i...

Med gavmild åbenhjertighed fortæller John, kort tid inden hans død, om de overvejelser han har gjort sig omkring sin egen kommende ikke-eksistens, angsten for døden, omgivelsernes reaktioner, sorgen, nærheden og ensomheden.

Det er et portræt, som handler om det tabu, som vi alle før eller siden må forholde os til - døden.
Kan man forstå sin egen forestående død? Hvordan tager man afsked med de nærmeste? Som han selv siger ”...jeg forholder mig nysgerrigt afventende”. ­ I montagen møder vi også hans kone, Karen som fortæller om hans afsked med børnene og hans sidste åndedræt i hendes favntag.

Rosa Marie Frang og John Goodwin har været bekendte siden teenageårene. Nu stiller hun de mange svære spørgsmål, og John svarer så ærligt, som han kan, for dette er også hans sidste ord og et mindesmærke han kan efterlade sig.

Døden vedrører os alle, og at lytte i fællesskab er radikalt anderledes end at lytte alene. Sammen vil vi begive os ind i et rum, som konfronterer os med det, som de fleste bruger det meste af deres liv på at fortrænge; at vi alle skal dø en dag.

Døren lukkes præcis kl. 17.15. Der vil blive serveret kaffe og kage til arrangementet. Alle er velkomne.

Eventen er del af gruppeudstillingen, Døden II med deltagelse af følgende kunstnere: Ferdinand Ahm Krag, Mette Juul, Thomas Gunnar Bagge, Tine Becker, Rosa Marie Frang, Claus Larsen, Jens Axel Beck og Heidi Hove. Udstillingen kan ses frem til den 1. september 2013.

For mere information, kontakt venligst:
Rosa Marie Frang, Tlf. 60756516, rosamariefrang@gmail.com
Kim G. Hansen, Tlf. 41747931, kimh@radio24syv.dk
Heidi Hove (kurator på udstillingen), Tlf. 30428727, heidihovepedersen@gmail.com


Welcome to
LISTENING THEATRE
With the Radio Montage 'John's Death' 
Thursday August 29, 5-7pm
Exhibition Space Sydhavn Station


'John's Death' is produced by artist, Rosa Marie Frang and mounted by Kim G. Hansen, editor of Radio24syv Documentary.

At Sydhavn Station Rosa Marie Frang presents the radio montage, John's Death (55 min.), that she has been producing in collaboration with Radio24syv Documentary in 2012.

After a joint listening, Rosa and Kim will tell about their considerations and the process in the making of the radio piece and it will be possible to ask questions.

The main character of the montage "John's death" is John Goodwin. As a 42-year-old man, in the middle of his life, with a house, wife and two young children, he goes to the doctor with a minor ailment. Here, he is being told, that he only has one year left to live in..

With generous candor John tells, shortly before his death, the concerns he has about his own non-existence. Is it possible to understand ones own imminent death? How do you say goodbye to your loved ones? As he says "... I am awaiting with great curiosity"

A beautiful and poetic portrait about the taboo we all sooner or later will have to deal with – the death. Rosa Marie Frang and John Goodwin have been friends since their teens. Now she is asking many difficult questions, and John is answering as honestly he can, because this is also his last words and a memorial he can leave behind.

The event will be in Danish and the door will be closed at 5.15pm precisely. There will be served coffee and cake. Everyone is welcome.

The event is part of the group-exhibition, The Death II featuring the artists, Ferdinand Ahm Krag, Mette Juul, Thomas Gunnar Bagge, Tine Becker, Rosa Marie Frang, Claus Larsen, Jens Axel Beck and Heidi Hove. The Death II is open until September 1st, 2013.

For more information, please contact:
Rosa Marie Frang, cell no. 60756516, rosamariefrang@gmail.com
Kim G. Hansen, cell no. 41747931, kimh@radio24syv.dk
Heidi Hove (curator of the exhibition), cell no. 30428727, heidihovepedersen@gmail.com

Ingen kommentarer:

Send en kommentar