søndag den 18. august 2013

NINE (9) af Lola and Yukao MeetVelkommen til performancen, NINE (9) af Lola and Yukao Meet på Copenhagen Art Week's Gallery Night den 23. august, 2013 kl. 19:00 på Sydhavn Station.

Lola and Yukao Meet (LYM) er et europæisk kunstnerpar, der udforsker sammensmeltningen af frihåndstegning, gennem interaktiv digital grafik, med basimprovisation og urban-og organiske lydlandskaber.

Ambitiøs, smuk og inspirerende, baner LYM's performance vejen for en ny tilgang til levende digital grafik, hvor grafikeren kombinerer sine fantasifulde, grafiske udtryk med instrumental musik.

Lola Ajima's soundscapes bygger på urban-eller industriområders lyde og omformer dem til nærværende og intime lydlag. Hendes basloops skaber cirkulerende melodier om fødsel, død, tab, frygt, ømhed og sorg.

Den emovative grafik af Yukao Nagemi afspejler en verden af fantasier, drømme og indre visioner. De sammenfletter amorfe menneskelige figurer med mærkelige væsner og slyngende linjer og følge den røde tråd i musikken.

Deres performance giver nye perspektiver for kombinationen af instrumental musik og levende grafik, hvor den grafiske kunstners rolle svarer til en musiker, fordi han frit kan spille og improvisere med sin musiske partner.

På Sydhavn Station den 23. august, kl. 19:00, vil de opføre deres allerførste projekt, NINE (9) af en varighed på ca. 30 minutter.

NINE (9) som performance er en løbende strøm af grafik og lyd, som en kunstnerisk genspejling af de ni måneder, vi er på rejse inde i moderens mave, omgivet af mystiske vande. Den pludselige død af en tvilling provokerer en stærk reaktion af vrede, sorg, og senere forløsning. Det handler om perioden mellem liv og død, som stadig er et mysterium.

Performancen er del af den nuværende gruppe-udstilling, Døden II med kunstnerne: Mette Juul, Jens Axel Beck, Rosa Marie Frang, Tine Becker, Thomas Gunnar Bagge, Claus Larsen, Ferdinand Ahm Krag og Heidi Hove. Kurateret af Heidi Hove.


For mere info: 
https://www.facebook.com/events/150934578441397/
http://lolaandyukaomeet.com/
http://copenhagenartweek.dk/

//

Welcome to the performance NINE (9) by Lola and Yukao Meet on the Gallery Night of Copenhagen Art Week on August 23, 2013 at 7 P.M. at Sydhavn Station.

Lola and Yukao Meet (LYM) is a couple of European artists, who explores the association of free hand drawing through interactive digital graphics with bass improvisation and urban and organic soundscapes. 

Ambitious, beautiful and inspirational, LYM performance opens the way to a new approach for live digital graphics where the graphic artist can combine imaginative graphical expression with instrumental music performance. 

Lola Ajima's soundscapes build on urban or industrial sounds and transform them into calm and intimate sound layers. Her bass improvisations sculpt melodies and sounds about birth, death, loss, fear, tenderness, and sadness. 

The emotive graphics of Yukao Nagemi reflect a world of fantasies, dreams, and inner visions. They combine amorphous human shapes with strange creatures and ornamental strokes and follow the line of the sound improvisation.

Their performance offers new perspectives to the combination of instrumental music and live graphics in which the graphical artist's status is similar to a musician because he can freely co-improvise with his musician partner.

On Gallery Night at Sydhavn Station August 23 at 7 P.M. they will perform their very first project, NINE (9) on duration of approx. 30 minutes. 

NINE (9) as performance is an ongoing flow of graphics and sound of the nine months we dwell inside the mothers womb surrounded by mysterious waters. The event of the death of a twinbaby carries a strong reaction of anger, sorrow, and later redemption. It is about the period between life and death that is still a mystery.

The performance is part of the current group-exhibition, The Death II featuring the artists Mette Juul, Jens Axel Beck, Rosa Marie Frang, Tine Becker, Thomas Gunnar Bagge, Claus Larsen, Ferdinand Ahm Krag and Heidi Hove. Curated by Heidi Hove. 

For more info: 
https://www.facebook.com/events/150934578441397/
http://lolaandyukaomeet.com/

http://copenhagenartweek.dk/

Ingen kommentarer:

Send en kommentar