mandag den 12. august 2013

Velkommen til 'Døden II' på Sydhavn Station / Welcome to 'The Death II' at Sydhavn Station

Please, scroll down for English version..Velkommen til gruppeudstillingen Døden II med kunstnerne: 
Mette Juul, Jens Axel Beck, Rosa Marie Frang, Tine Becker, Thomas Gunnar Bagge, Claus Larsen, Ferdinand Ahm Krag og Heidi Hove.

Fernisering: fredag den 16. august 2013 kl. 17-21
Udstillingsperiode: den 17. august – 1. september 2013
Åbningstider: torsdag – søndag, kl. 13-17
Udstilling i plakatholdere kan ses døgnet rundt

Event:  Gallery Night: fredag den 23. august, kl. 17-21 med performancen, NINE (9), af Lola and Yukao Meet (DK/FR) kl. 19

Event:  Lyttebiograf: torsdag den 29. august kl. 17-19 med radiomontagen, John’s Død, tilrettelagt af Rosa Marie Frang og monteret af Kim G. Hansen, redaktør på Radio24syv. Efter lytningen Q&A med kaffe & kage.


”I am not afraid of death, I just don't want to be there when it happens.” – Woody Allen.

Døden er et allestedsnærværende fænomen. Vi skal alle dø. Alligevel er der få ting, der vækker større afsky i os end at se en død krop, i alt fald hvis vi betragter de bestræbelser vi gør for at holde døden og alt hvad der minder derom ude af syne i dagligdagen. Men det vil før eller senere ske for os alle. At maskineriet siger stop eller der sker en pludselig strømafbrydelse.

Vi ved, at det er sådan, men vi vil helst ikke se det i hverdagen. Det bliver gemt væk. Det er en slags kollektiv fortrængning. Døden i sig selv er dog meget nærværende i samfundet; for hvor mange døde nævnes der ikke dagligt på film og i nyheder? Den død virker imidlertid ikke så foruroligende. Det kan vi håndtere. Men virkeligheden synes at være en anden død, som vi søger at skjule med alle midler, men hvorfor? ”Ligesom kærligheden, ligesom døden, har sandheden behov for at sløres af løgn.” - Claude Aveline.

På forskellig vis tager de ovennævnte kunstnere en nærmere betragtning på døden og ikke mindst livet, ja vel nærmest rejsen og vor (sam-)eksistens i hverdagen, som unægtelig hænger sammen dermed, og Sydhavn Station synes at være det ideelle sted at bringe sådan et begreb på bane – i et livligt hverdagsrum.

For mere information omkring udstillingen, kontakt venligst Heidi Hove på heidihovepedersen@gmail.com eller ring 30428727

Døden II er anden og sidste udstilling i rækken. Første del blev vist i forbindelse med Koh-i-noor’s deltagelse på 24 Spaces på Malmö Konsthall fra 3. Maj – 18. August, 2013.

Udstillingen er støttet af: 

Welcome to the opening of the group exhibition, The Death II featuring the artists 
Mette Juul, Jens Axel Beck, Rosa Marie Frang, Tine Becker, Thomas Gunnar Bagge, Claus Larsen, Ferdinand Ahm Krag and Heidi Hove.

Opening: Friday, August 16, 2013, 5-9pm
Exhibition period: August 17 – September 1, 2013
Opening Hours: Thursday – Sunday, 1-5pm
The exhibition in the poster holders is open around the clock

Event: Gallery Night: Friday, August 23, 5-9pm with the performance, NINE (9), by Lola and Yukao Meet  (DK/FR) at 7pm
Event: Listening Theatre: Thursday, August 29, 5-7pm, with the radiomontage, John’s Death, by Rosa Marie Frang and assembled by Kim G. Hansen, editor at Radio24syv. After the listening Q&A with coffee & cake.

”I am not afraid of death, I just don't want to be there when it happens.” – Woody Allen.

Death is our final destination and we are all going to die one way or another. Nevertheless, there are few things that evoke greater distress than seeing a corpse. Consider the elaborate effort we make to keep death and the reminder of death out of sight in everyday life even though it will sooner or later happen to us all. That the machinery stops or there is a sudden power outage still frightens.

We know what will happen, but we avert our eyes in everyday life and tuck away our anxieties in a collective denial. Death in itself is ever present in our culture though. Victims are shown daily on the news, TV and film. Perhaps this is because the representation of death does not seem as disturbing and becomes something we can then tolerate. But reality itself seems to confront us with a version of death, which we try to hide by imaginative means, but why? According crime novelist Claude Aveline "Like love, like death, the truth needs to be obscured by a lie.”

The Death II’s artists take a close look at mortality, The Destination and how it affects decisions in life what might be called The Journey to which it is inextricably linked. Sydhavn Station is an ideal place to examine the topic--a bustling train station full of departures and arrivals.

For more information about the exhibition please contact Heidi Hove: heidihovepedersen@gmail.com or 30428727

The Death II is the second and final show in the series. The first part was shown during Koh-i-noor's participation at 24 Spaces at Malmö Konsthall from May 3 – August 18, 2013.

The exhibition is kindly supported by: 


Ingen kommentarer:

Send en kommentar