tirsdag den 3. september 2013

Westen i Sydhavnen - International udstilling på Sydhavn Station åbner den 6. september
Westen i Sydhavnen

Sydhavn Station, Ernst Kapers Vej 1, 2450 København SV

Kunstnere: Chelsea Knight (US) , Steffani Jemison (US) , Anna Bak (DK),
Adam Jeppesen 
(DK), Christina Labey (US), Sylvia Hardy (US) , og Mette Juul (DK)
Fernisering: fredag den 6. september 2013 kl. 17-21
Udstillingsperiode: den 6. september – 6. oktober 2013
Offentligt talk: samtale med Jacob Lillemose og kunstnerne
lørdag den 7. september kl 14.00
Åbningstider: torsdag – søndag, kl. 13-17
Udstilling i plakatholdere kan ses døgnet rundt

Udstillingen tager udgangspunkt i det Amerikanske West som koncept, myte, landskab, historie og hjem for drømmen om den ultimative frihed – ikke bare i Amerika, men også resten af verden. Vi kender det fra Western filmen, fra fotografi, fra begreber som frihed. Det er ikke blot amerikansk, men hele verden der er opvokset med disse værdier.
Billedkunstneren Mette Juul har i mange år fotograferet og filmet i det Amerikanske West - specielt i North Dakota. Det har været omdrejningspunktet for hendes praksis og derfor har hun kurateret en udstilling på Udstillingsstedet Sydhavns Station omkring Westen. Mette Juul har  inviteret kunstnere fra både Amerika og Danmark og fælles for dem alle er, at de på forskellige måder er fascineret og inspireret af det Amerikanske West. De inviterede kunstnere arbejder med video, fotografi, skulptur og installation. Kunstnerne er Chelsea Knight, Steffani Jemison, Anna Bak, Adam Jeppesen, Christina Labey, Sylvia Hardy og Mette Juul.


For mere information omkring udstillingen, kontakt venligst
Mette Juul på mettejuul50@gmail.com eller ring/sms på 60752852


Udstillingen er støttet af : Statens Kunstråd, Kgs. Enghave Lokal udvalg og Københavns Kommune   

In English:The West in South Harbour

Place: Sydhavn Station, Ernst Kapers Vej 1, 2450 Copenhagen SV
www.sydhavnstation.info

Artist: Chelsea Knight(US) , Steffani Jemison(US) , Anna Bak(DK) , Adam Jeppesen(DK), Christina Labey(US), Sylvia Hardy(US) , og Mette Juul(DK)

Opening: Friday 6 September 2013 kl. 17-21
Exhibition period: 6 September - 6 October 2013
Public talk: Conversation with Jacob Lillemose and the artists.
Saturday 7 September 14.00
Opening hours: Thursday - Sunday, at. 13-17
Poster exhibition can be seen 24 hours


The exhibition is based on the American West as a concept, myth, landscape, history and home to dream of the ultimate freedom - not just in America but also the rest of the world. We know it from Western films, from photograph, from concepts like freedom. It is not just American, but all over the world we grew up with those values.
The artist Mette Juul has for many years photographed and filmed in the American West - particularly in North Dakota. It has been the focal point of her practice and therefore she has curated an exhibition at the Exhibition Space Station Sydhavns around Westen. Mette Juul has invited artists from both America and Denmark and common to them all is that in various ways are fascinated and inspired by the American West. The invited artists working with video, photography, sculpture and installation. Artists are Chelsea Knight, Steffani Jemison, Anna Bak, Adam Jeppesen, Christina Labey, Sylvia Hardy and Mette Juul.

For more information about the exhibition, please contact Mette Juul on mettejuul50@gmail.com or call / Text on 60752852

The exhibition is supported by: Statens Kunstråd, Kgs. Enghave Lokal udvalg og Københavns Kommune
                            

Ingen kommentarer:

Send en kommentar