fredag den 4. oktober 2013

Travel

For english, scroll down

En udstilling af Ditte Ejlerskov (DK/SE), Anne Skole Overgaard (DK) og Paolo Cavinato (IT)


Fernisering fredag d. 11. oktober kl. 17 - 22
Udstillingen er åben 12. oktober til 10. nov. fra torsdag til søndag kl. 13 - 17


Udstillingsstedet ligger på en s-togstation. Et sted hvor rejsen kan starte.

Udstillingen leger med grænserne mellem konkrete steder og imaginære verdener. Hvordan repræsenterer vi sådanne steder og hvorfor gør vi det?

Kunstnerne har arbejdet med værkerne i et andet land end dér hvor de bor. Ditte Ejlerskovs værkserie blev produceret på Mallorca, Anne Skole Overgaard har udført en del af sine værker i Italien og Paolo Cavinato har udført sin installation under et ophold i København.Ditte Ejlerskov udstiller "The Travel Magazine Series" i 15 plakatholdere på stationen, som oprindeligt er blevet brugt til reklamer. Ejlerskov er interessseret i sammenhængen mellem den ældgamle myte om Edens have og palmetræet som symbol for paradiset. I værkerne på Sydhavn station ser hun på hvordan denne myte bliver genfortalt i dagens medier. Plakaterne reflekterer over hvordan vi har genskabt Paradiset i dag i en mere konsumérbar form - som et sted hvor man holder ferie.Anne Skole Overgaard viser en række akvareller fra Italien og fra Sydhavnen. Guldaldermalerne gengav ofte Italien som antikkens vugge med natur, kultur og menneske i harmoni. Overgaard har malet udsigten fra et atelier i Italien som vendte ud mod en fabrik og en parkeringsplads. Hun har malet direkte overfor motivet, en arbejdsmetode som står i gæld til guldaldermalernes skitser og impressionisternes maleri "en plein air". Tilbage i Danmark har hun malet udsigten fra sit eget atelier som ligger på Sydhavn station, ved siden af udstillingsstedet.


Paolo Cavinatos stedspecifikke installation består af en stor kasse, der er blevet efterladt i et halvmørkt rum. Kassen indeholder en endeløs, drømmeagtig passage og kredser om muligheden for at blive opløst og forsvinde. Dette kan både opleves som befriende eller foruroligende. En rejse kan rumme samme slags dobbelthed: Du kan blive et nyt menneske - eller blive væk.

Søndag d. 13. okt. kl. 15: Artist talk med Paolo Cavinato og Anne Skole Overgaard

Lørdag d. 9. nov. kl. 16: The Picadilly Exhibition Company præsenterer sine projekter og fortæller om rejsebøger og det fremmedartede i udstillinger og kuriosa. 

Udstillingen er støttet af Kgs. Enghave Lokaludvalg og Københavns Billedkunstudvalg

For mere information kontakt Anne Skole Overgaard tlf 28760454 / mail@anneskole.dk

www.ditteejlerskov.com         www.anneskole.dk         www.paolocavinato.net  

Travel

An exhibition by Ditte Ejlerskov (DK/SE), Anne Skole Overgaard (DK) and Paolo Cavinato (IT)

Opening Friday 11th of October 5 - 10 pm
The exhibition is open 12th to 10th of November from Thursday to Sunday 1 - 5 p.m.


The exhibition space is placed at a s-train station. A place where a travel can begin.

The exhibition is dealing with the borders between actual places and imaginary worlds. How do we represent wuch places and why?

The exhibited works are created in a different country from where the artists usually live. Ditte Ejlerskov's painting series was originally created at a residency in Mallorca, Anne Skole Overgaard did several of her works in Italy and Paolo Cavinato has made his installation during a residency in Copenhagen.

Ditte Ejlerskov exhibits "The Travel Magazine Series" at the station in 15 poster-stands, which were originally used for advertisements. Ejlerskov is interested in the connection between the ancient myth of the Garden of Eden and the palm tree as a symbol for Paradise. In the work at Sydhavn station she looks at how this myth is retold in today's media. The poster piece reflects on how we concretely recreate Paradise as a place to visit for leisure and holiday,

Anne Skole Overgaard shows a series of watercolours depicting motifs from Italy and from Sydhavn. The Danish painters of the Golden Age showed Italy as the cradle of Antiquity, with Nature, Culture and Man in harmony. Overgaard has depicted the views from a studio in Italy which was facing a factory and a parking lot. She has been painting directly in front of the motifs, a working method with links to the sketches of the Danish Golde Age painters and the impressionists painting "en plein air". Back in Copenhagen she has painted the view from her own studio which is placed at the Sydhavn station, next to the exhibition space. 

Paolo Cavinato created a site-specific installation consiting of a big box, left in a dark room. The box contains an infinite, dream-like passage and suggests the possibility of being dissolved or to dissappear. This can both be experienced as liberating or disturbing. A travel can have the same ambiguous potential: You can be a now person - or be lost.

Sunday 13th of October 3 p.m.: Artist talk by Paolo Cavinato and Anne Skole Overgaard

Saturday 9th of November 4 p.m.: The Picadilly Exhibition Company presents their exhibitions and discuss their inspirational material such as travel guides and the exhibition of the foreign and curious. 

The exhibition is supported by Kgs. Enghave Local Commitee and Copenhagen's Arts Council

For more information please contact Anne Skole Overgaard +45 28760454 / mail@anneskole.dk

www.ditteejlerskov.com         www.anneskole.dk         www.paolocavinato.net  

Ingen kommentarer:

Send en kommentar