mandag den 25. november 2013

Sydhavn Station i HamborgSydhavn Station blev inviteret til Hamborg for at være med på udstillingen Kopenhagen in Hamburg sammen med andre kunstnerdrevne udstillingssteder fra København. 

/ Sydhavn Station was invited to Hamburg to take part in the exhibition Kopenhagen in Hamburg together with other artist run exhibition spaces from Kopenhagen.Anne Skole Overgaard tog afsted som repræsentant for Sydhavn Station og viste værket GAU, som betyder "katastrofe" på tysk. 

/ Anne Skole Overgaard went there to represent Sydhavn Station and she showed the work GAU, which means "disaster" in German.

Værket består af 6 plakater, installeret i en DSB plakatholder, magen til dem som vi bruger til udstillinger på Sydhavn Station. 
På den måde blev værket - helt bogstaveligt, vist "i rammerne" af Sydhavn Station.

/ The work consists of 6 posters, installed in a DSB posterholder, like the ones we use for exhibitions at Sydhavn Station. 
This way, the work was - quite litterally, shown "in the framework" of Sydhavn Station.


GAU 

/ Katastrofe / Disaster
2013

6 printede plakater / 6 printed posters

Anne Skole Overgaard


"Die im Schutzbunker hineintretende Luft zu filtern wird nicht notwendig sein."

/ "Det er ikke nødvendigt at filtrere den luft der kommer ind i beskyttelsesrummet"

/ "Filtering the air coming into your basement shelter won't be required."


"Die Zeit um Schützende Massnahmen zu ergreifen naht."

/"Det er tid til at foretage beskyttende foranstaltninger."

/ "Time to take protective action is approaching."


Nærbillede / Detail
Tegningen på denne plakat forestiller vand fra havnen i Hamborg.
/The drawing at this poster depicts water from the harbour in Hamburg.


Hamborgs store havn, hvor der også blev bygget u-både og krigsskibe, var en af grundene til at byen blev bombet under 2. verdenskrig. (Dette er dog en sovjetisk spion u-båd fra '60erne som man kan besøge i havnen i Hamborg.)

/ Hamburgs big harbour, where also submarines and warships where build, was one of the reasons for the bombing of Hamburg during the 2. World War. (This is a Soviet submarine for spying from the 60's, which can be visited in the harbour of Hamburg.)


 Bombningen af Hamborg giver en historisk resonans for værket GAU - men forskellige generationer og forskellige mennesker har hver sine ting at frygte, sine katastrofer. 

Hamborg blev tæppebombet i sommeren '43 og mindst 34.000 omkom. Først blev der kastet eksplosive bomber som sprængte tagene af husene for at "åbne" dem og derefter blev der kastet brandbomber som skabte "ildstorme" gennem byens gader pga. den kraftige varme. 

/ The bombing of Hamburg makes a historical resonance for the work GAU - but different generations and different people each have their fears and their disasters.

Hamburg was heavily bombed in the summer '43 and at least 34.000 died. First explosive bombs was thown which blew the roofs off the houses to "open" them up,  and then firebombs was thrown which created "firestorms" through the streets of the city because of the strong heat.


Udsigt fra kirken Sct. Nikolai i dag - og efter bombningen i '43.
Anne Skole Overgaard besøgte en stor udstilling om bombningen af Hamborg i kælderen under kirken.

/ View from Sct. Nikolai church today - and after the bombing in '43.
Anne Skole Overgaard visited a big exhibition about the bombing of Hamburg in the basement under the church. 


Nazisterne organiserede fra starten af krigen at befolkningen blev trænet i hvad de skulle gøre under luftangreb, så alle havde en kuffert parat og vidste hvor det nærmeste beskyttelsesrum var.
Denne træning var kombineret med en form for "ideologisk" skoling i nazismen og skulle også styrke sammenholdet i den tyske befolkning. Det var dog kun "de rigtige" mennesker som kunne få plads i beskyttelsesrummene. Jøder, tvangsarbejdere og andre kunne ikke få lov at bruge beskyttelsesrummene under luftangreb... 

Billede af bunkeren på Heiligengeistfeld, hvorfra man forsøgte at skyde de angribende fly. 17-18 årige skolelever betjente lyskastere og antiluftskyts på bunkeren.

/ The nazis organised from the beginning of the war that citizens where trained in what to do under an air attack, so everybody had a suitcase ready and knew where the nearest shelter was.
This training was combined with a form of education in the nazi ideology and should strengthen the unity of the German people. But the shelters had only space for the "right" humans. Jews, forced laborors and others where not allowed in the shelters under air-attacks...

Picture of the bunker at Heiligengeistfeld, from where they tried to shoot the attacking planes. 17 and 18 year old students where operating the searchlights and the anti-aircraft guns on the bunker.


Værket GAU rummer en beslægtet dobbelthed mellem beskyttelse og overgreb. "Stemmen" der taler i teksten virker autoritær og bestemte ideologier stikker hovedet frem imellem linjerne.
Teksten fra værket GAU er brudstykker fra en nutidig amerikansk tekst om hvad man skal gøre når en atomkatastrofe er på vej.  

"Du ønsker ikke at sidde fast imellem din nuværende placering og det tilflugtssted du håber at nå, da der sandsynligvis ikke er nogen nem vej tilbage."

/ The work GAU contains a related ambiguity between protection and violence. The "voice" which speaks in the text seems authoritarian and certain ideologies are peeping their heads out between the lines.
The text from the work GAU are pieces from a contemporary American text about what to do when a nuclear disaster is approaching.

"You do not want to get stuck between your current location and your hoped for destiantion, as there will probably be no easy getting back."


Dét man er villig til at gøre, for at beskytte sig mod dét man frygter, kan også misbruges til at indskrænke ens rettigheder og retssikkerhed. F. eks. er der efter 11. september flere eksempler på love der blev vedtaget og som siden er brugt mod folk der ikke har noget med terror at gøre, men f. eks. gerne vil bruge deres demokratiske ret til at demonstrere.

Eller green-peace-aktivisterne der er sigtet for pirateri (der jo ikke har noget med miljø-aktivisme at gøre), og som sidder i tuberkulose-hærgede varetægtsfænglser. I Rusland kan bare dét at være sigtet, i praksis betyde en dødsdom, fordi man risikerer at blive smittet med en uhelbredelig, multi-resistent tuberkulose i et varetægtsfængsel... 

"Tændstikker og lightere
Nye affaldsspande i metal og plastikposer
(Opbevaring af vand og opbevaring af affald)
.....
Campingblus med brændstof, ammunition osv., hvis dette
stadig er muligt at skaffe.
Og, selvfølgelig, ruller med plastik-afdækning, gaffa-tape, 
hæftepistol, hæfteklammer, osv."

/ The things you are willing to do, to protect yourself from what you fear, can also be abused to restrict your rights and legal certainty. After 9/11 there are several examples of laws that was made and then later used against people who had nothing to do with terror, but for example wanted to use their democratic right to arrange a demonstration.

Or the green-peace-activists who are charged for piracy (which has nothing to do with environmental activism), and who are sitting in remand prisons full of tuberculosis. In Russia can just to be charged, in reality mean a death sentence, because you risk to get an incurable, multi-resistant tuberculosis in a remand prison... 

"Kitchen matches and disposable lighters
New metal garbage cans and liner bags
(water storage and waste storage)
....
Cook stove and fuel, ammo, etc., if any
sporting goods stock still available.
And, of course, rolls of plastic sheeting, duct tape, 
staple guns,staples, etc. "


Og nu til noget mere hyggeligt: Folk fra de andre kunstnerdrevne udstillingssteder:
Fra venstre: Steen Andersen fra Prags Boulevard, Hilda Ekeroth fra Antechamber, Julie Bitsch fra Prags Boulevard og Erik B. Duckert som skriver en reportage til kunsten.nu om udstillingen i Hamborg og om Gängeviertel hvor udstillingen foregår. 

/ And now for something more pleasant: People from the other artist run exhibition spaces:
From left: Steen Andersen from Prags Boulevard, Hilda Ekeroth from Antechamber, Julie Bitsch from Prags Boulevard and Erik B. Duckert who is writing an article for kunsten.nu about the exhibition in Hamburg and about Gängeviertel, where the exhibition takes place. 


Christoph Sand-Iversen fra 68m2 installerer en video i et udstillingsrum i Speckstrasse.
/ Cristoph Sand-Iversen from 68m2 installing a video in an exhibitionspace in Speckstrasse.


Hilda Ekeroth fra Antechamber udstiller i Speckstrasse sammen med Johanne Dybdal Sigvardsen.
/ Hilde Ekeroth from Antechamber exhibits in Speckstrasse with Johanne Dybdal Sigvardsen.


Julie Bitsch under installation af værket "Social Sculpting" i udstillingsrummet Fabriks


Steen Andersen installerer et kamera i loftet.
/ Steen Andersen installing a camera in the ceiling.Installation af plakatholderne fra Sydhavn Station.
Tak til Carsten Rabe for hjælp med installeringen - og for at arrangere udstillingen og invitere Sydhavn Station til Hamborg.

/ Installation of the posterholders from Sydhavn Station
Thanks to Carsten Rabe for helping with the installation - and for arranging the exhibition and inviting Sydhavn Station to Hamburg.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar