tirsdag den 22. april 2014

Der hen ad

Hvad sådan cirka: 
I perioden 22.04. - 03.05.2014 vil udstillingsstedet Sydhavn Station få vendt vrangen ud og være scene for et fælles udstillingsprojekt; en slags animeret scenografi, hvor billedkunstnerne J&K/ Kristine Agergaard og Janne Schäfer, Ulla Hvejsel, Pernille With Madsen,Julie Boserup, Pulsk Ravn og Kirsten Otzen Keck, også vender vrangen ud på hinandens praksis. I en årrække har vi jævnligt mødtes for at give kritik og feedback på hinandens færdige og ufærdige værker, men denne gang mødes vi i stedet til en slags en praksisorienteret kollegial kritik, hvor vi blander os i hinandens processer og skaber et fælles værk ud af hinandens idéer og værker.

Hvordan sådan cirka: 
Udstillingsstedet Sydhavn Station består af et udstillingsrum og 15 plakatholdere i stationens forhal, hvor plakatholderneer placeret sådan, at de omkranser rummet. Udstillingen starter med, at det tomme udstillingsrum bliver affotograferet og trykt som plakater, der hænges op i plakatholderne, sådan at de korresponderer med det, der er inde i udstillingsrummet , og på den måde bliver dette rum vendt på vrangen.

Den egentlige udstilling er i forhallens plakatholdere, hvor publikum følger den indre værkproces, der finder sted og udvikler sig inde i udstillingsrummet, og som ikke er tilgængelig for publikum. Udviklingen inde i rummet affotograferes på fastlagte tidspunkter i forløbet, og trykkes herefter som plakater, der trin for trin erstatter billederne af det tomme rum. Plakaterne ændres således fremadskridende som en slags installatorisk og scenografisk filmstribe eller animation.

Tid sådan rimelig præcist:
Udstillingen påbegyndes tirsdag d. 22. april i det tomme rum, hvor alle kunstnerne medbringer værkidéer, tekster og kostumer til performances, halvt udfærdigede projekter fra atelieret, collager eller film, der mangler en afslutning, samt andet råmateriale fra de individuelle praksisser.

Afslutningen på processen og det færdige værk præsenteres på en kombineret finissering og fernisering lørdag d. 03.05. kl 16-19, hvor der bydes på drinks og kage.

Tid og Sted sådan helt sikkert:
Udstillingen kan ses i Sydhavn Stations Forhal døgnet rundt fra 22.04 - 3.5.2014

Finissage: Lørdag 3.5.2014 kl. 16-19

Udstillingen ændrer sig fremadskridende under hele perioden.

Adresse:
Udstillingsstedet Sydhavn Station
Ernst Kapers Vej 1
2450 Kbh SV
web: sydhavnstation.info

Kontakt :
Ulla Hvejsel 23729599 / ullahvejsel@gmail.com
Eller
Kirsten Otzen Keck på tlf. 24877215 / kirsten_otzenkeck@yahoo.com

Ingen kommentarer:

Send en kommentar