mandag den 20. april 2015

Delvist Tribal

En udstilling af Jonas Georg Christensen,
Eva la Cour, 
Morten Holm Larsen, Peter Olsen og Mathias Sæderup


Fernisering fredag d. 24. April kl. 17-21
Performance v. Ragnhild May på ferniseringsdagen kl. 19

Se billeder fra udstillingen nederst...
Udstillingen er åben 25. april - 24. maj 2015. Åbningstider torsdag-søndag kl. 13-17 

Vi, de udstillende kunstnere, har igennem en del år haft en løbende dialog om kunst – indbefattet vores egne kunstneriske praksisser og øvrige manøvrer, kunstsystemet, udstillingspraksisser – og vi har derved opbygget en interesse for hinandens individuelle sprog og de fælles koder, der er dannet igennem samme interesseDette gør, sammen med forskelligheden i vores praksisser, at vi er interesserede i og nysgerrige over for at samarbejde omkring organiseringen og fremstillingen af en udstilling. Udstillingen forholder sig derfor både til os som en gruppering, Udstillingsstedet Sydhavn Station og til S-togsstationen Sydhavn St. – alle forstået som rum og størrelser, der løbende forhandles i samspil med, hvordan de udfoldes.
 
Vi er i udgangspunktet enige om, at udstillingen som helhed må forholde sig til hele stationen som rum, og derudover på forskellig vis må undersøge en fælles interesse for noget, der bedst ville kunne betegnes som det åbentstående, det, som står uafgjort, og som derved bliver flertydigt. Interessen for det – fysiske såvel som sociale – åbentstående rum kan således stå som betegnelse for den fælles akse, hvorom udstillingen drejer, og som vi forsøger at sætte værker, kontekst og os selv i spil omkring. Denne interesse danner dermed også grundlag for et fælles ønske om at afprøve en åbning af det rum, der ellers definerer Udstillingsstedet Sydhavn Station: et white cube-udstillingsrum – samt femten plakatholdere – på Sydhavn St.
 
Det er dette konstante samspil, eller denne dobbeltbevægelse, der bliver kendetegnende for vores måde at være en gruppe (i social forstand) og et arbejdsfællesskab (i faglig forstand), altså en gruppering, hvor der er en vekselvirkning imellem de to forhold. Delvist tribal er et forsøg på at tage fænomenetgruppeudstilling alvorligt igennem løbende gensidige indsatser for at opfange, afkode og placere objekter, signaler og forskydninger i et ritualiseret fællesskabsrum, der i højere grad er flydende end fikseret.
 
Delvist tribal vil både prøve at være en stedsspecifik udstilling, en gruppeudstiling og et forsøg på at påvirke, såvel de omkringliggende passager og offentlige rum, som white cube-udstillingsrummet. Udstillingen bliver et forsøg på at nivellere, eller om ikke andet, at pege på rummenes forskellige karakter og hierarkiske status. Det bør bemærkes, at vi udfører dette forsøg som individuelt praktiserende billedkunstnere i samspil – og at det således bliver en rumforhandling udført i praksis. Udstillingen nægter på denne vis at fremstille sig selv på forhånd, den vil ses, som virkende, fremfor at skulle repræsenteres.
 
Man kunne måske i denne forbindelse begynde at tale om en både-og-metode, men en pressemeddelelse har ikke formatet til denne form for yderligere overvejelser. Vi vil i stedet invitere til diskussioner om dette og andre emner ved nogle arrangementsaftener på Udstillingsstedet Sydhavn Station. Dato og tider for disse vil blive annonceret løbende.

Derudover har vi inviteret kunstnere som arbejder med lyd og musik, til at lave en performance ved ferniseringen d. 24. april, samt til at afholde en koncert fredag 22. maj. Her præsenteres Ragnhild May og Spost.

Velkommen!


Kontakt: Morten Holm Larsen / tlf. 26 74 63 06 / autodele@gmail.com

Udstillingen er støttet af Statens Kunstfond og Kgs. Enghave Lokaludvalg

Udstillingsstedet Sydhavn Station
Åbent tors.-søn. kl. 13-17.
Ernst Kapers Vej 1
2450 København SV.
www.sydhavnstation.info
sydhavnstation@gmail.comBilleder fra udstillingen Delvist tribal:

Delvist tribal, installation view

Eva La Cour- Untitled (Laserskåret filmprint og støtteelementer), 16mm film, projektor, looper, støtteelementer, tegningskopi

Eva La Cour- Untitled (Laserskåret filmprint og støtteelementer), 16mm film, projektor, looper, støtteelementer, tegningskopi

Jonas Georg Christensen- Idée fixe NO mere, tekstmateriale, farvebånd, papir, klar dobbeltklæbende tape, transparent

Jonas Georg Christensen- Idée fixe NO mere, tekstmateriale, farvebånd, papir, klar dobbeltklæbende tape, transparent

Jonas Georg Christensen- Idée fixe NO mere, tekstmateriale, farvebånd, papir, klar dobbeltklæbende tape, transparent

 Delvist tribal, installation view

Peter Olsen- Mutualistiske relationer, bismuth, jord, søjletaks, dompapper, stål, beton, vand, altaskifer, frø


Peter Olsen- Mutualistiske relationer, bismuth, jord, søjletaks, dompapper, stål, beton, vand, altaskifer, frø

Morten Holm Larsen og Mathias Sæderup- Swamp city, digitale prints

Morten Holm Larsen og Mathias Sæderup- Swamp city, digitale prints

Morten Holm Larsen- Hastige beregninger i signalmiljøet, fiberline, spray og stålpæle

Ragnhild May- Fløjtens kulturhistorie, performanceforedrag


Ingen kommentarer:

Send en kommentar