mandag den 3. august 2015

MIX TAPE /// MIX TAPE /// MIX TAPEAlt er Tilladt  -  Reception  -  5 Spor


Fernisering
Fredag den 7. august 2015 kl. 19-03
 
Udstillingsperiode

8. august – 6. september 2015
 
Åbningstider

Torsdag – søndag kl. 13-17 eller efter aftale


 
En gruppeudstilling med 15 kunstnere og tre kuratoriske koncepter.

Udstillingen Mix Tape er en kunstnerisk blinddate hvor 15 billedkunstnere er inviteret til at udstille under tre forskellige undertitler: Alt er Tilladt, Reception og 5 Spor.

Bag konceptet står de tre billedkunstnere Jens Axel Beck, Morten K Jacobsen og Thorgej Steen Hansen, der alle er med i udstillingsstedet Sydhavn Station.

De tre arrangører har uafhængigt af hinanden inviteret hver fem kunstnere med på udstillingen, og har ikke haft indsigt i hinandens kuratoriske dispositioner frem til udstillingsåbningen.

Nedenfor præsenteres de tre udstillingsprojekter.

 

-MIX TAPE er støttet af Kgs. Enghave Lokaludvalg.


//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Fisker på Havet

Sideløbende med MIX TAPE vil der være mulighed for at opleve værket ”Fisker på Havet” af Mette Juul, som opsættes på Sydhavn Stationens ydermur under jernbanebroen frem til den 10. september 2015. Værket er en af 10 Billboards, der vil akkompagnere Chr. Svejstrup-Madsens skulptur ”Fiskerkone”. En skulptur som er midlertidig forflyttet fra Gl. Strand til Sydhavn Station.

-Projektet er støttet af Statens Kunstfond og Københavns Kommune.////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
MIX TAPE - Alt er tilladt

En gruppeudstilling med:

Malene Bach
Zven Balslev
Dorte Buchwald
Claus Egemose
Michael Boelt Fischer
MIX TAPE - Alt er tilladt er en tredjedel af paraplyudstillingen Mix Tape.
 

MIX TAPE er en gruppeudstilling med tre undertitler.
 

MIX TAPE er en blinddate-udstilling i den forstand at de tre arrangører af udstillingen ikke kender til hinandens kuratoriske dispositioner.

MIX TAPE er en gruppeudstilling med i alt 15 billedkunstnere.

MIX TAPE åbner efterårssæsonen på udstillingsstedet Sydhavn Station med et brag af en fest.


De fem kunstnere på udstillingsdelen MIX TAPE - Alt er tilladt er inviteret til at gøre lige, hvad de har lyst til og de har fået lovning på, at de kan få lige så mange værker med på udstillingen, som de selv ønsker.


 

Derudover er de blevet inviteret til at udvælge fem musiknumre hver til et mixtape, der vil blive afspillet i forbindelse med ferniseringen på udstillingen.
FERNISERING OG PARTY: fredag den 7. August 2015 kl. 19 – 03

Kom - se udstillingen - og dans. Alle er velkommen!

UDSTILLINGSPERIODE: lørdag den 8. August til søndag 6. September.
Udstillingen er åben torsdag – søndag kl. 13 – 17 i hele udstillingsperioden.


Udstillingsstedet Sydhavn Station
Ernst Kapers Vej 1
2450 København SV

www.sydhavnstation.info


FOR MERE INFO: kontakt Thorgej Steen Hansen på mobil: 60159048 eller pr. email: thorgej@gmail.com////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
MIX TAPE – Reception
Kunst er i sit udgangspunkt et unødvendigt overskudsfænomen. Det bør tituleres lidt oftere! Reception er en let passiar, uden dydige skåltaler, uden alvorsfulde anstandsdamer, uden den kontekstuelle ståhej, der italesætter derudaf. Sæsonåbningen er anledningen, slet og ret, og lysten til at danse rundt på dette spinkle grundlag.

Reception er et kip med hatten til banaliteten og den flanørske attitude, til meningsudvekslingen. Thi hvad er objektet uden forestillingsevnen ... en fest uden gæster.

Denne receptionist håber derfor at De og Deres ledsager vil deltage i receptionen og hæve glasset for meningsudveksling – og kunstens unødvendighed.

På snarligt gensyn!

Morten K Jacobsen

Udstillere:
Mika Andersen
David Stjernholm
Johan Rosenmunthe
Ditte B Soria
Marie Edinger PlumÅbning 07.08.15 kl.19-03
 
Udstillingsperioden: 07.08.15 - 06.09.15


Udstillingsstedet Sydhavn Station
Ernst Kapers Vej 1
2450 KBH SV


////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  


MIX TAPE – 5 Spor
Søren Brøgger
Mette Hersoug
Mathias Kryger
Benedikte Sander Laursen
Morten Skrøder LundUdstillingsstedet Sydhavn Station
Ernst Kapers Vej 1
2450 København SV
sydhavnstation@gmail.com
www.sydhavnstation.info


Fernisering: Fredag den 7. august 2015 kl. 19-03
Udstillingsperiode: 8. august – 6. september 2015
Åbningstider: Torsdag – søndag kl. 13-17 eller efter aftaleUdstillingen er en gruppeudstilling, som åbnes med en fest for at markere, at udstillingssæsonen på Udstillingsstedet Sydhavn Station indledes efter en sommerpause.
Udstillingen præsenterer 5 kunstnere, som bidrager med 5 samtidskunstneriske perspektiver. De 5 opererer uden et kendskab til udstillingens øvrige deltagere, og må således agere inden for en uspecificeret kontekst. De må i dette miks stå på egnen ben og forlade sig på egne individuelle metodikker.


Søren Brøgger
Søren Brøgger arbejder med populærkulturens mange aspekter: Computerspil, digitale billeder, film, tv og popmusik til varemærker og firmalogoer. I Søren Brøggers værker udforskes malstrømmen af synsindtryk såsom sampling og sammensmeltningen af medier og strømmen af ​​moderne informationsteknologi. Søren Brøgger henleder hermed vores opmærksomhed på, hvordan centrale budskaber fra reklamer og tv ikke altid kan tydes så let. Man kan nemt fare vild og føle sig fortabt i det visuelle bombardement af informationer og reklamer, vi dagligt bliver udsat for.

Mette Hersoug
Mette Hersoug undersøger overlaps og skred mellem kulturelle systemer. Hun væver ofte et tæppe med adskillige lag bestående af associationer samt brudstykker af sonisk og visuel information og etablerer hermed nye forbindelser mellem disse elementer. Hun er engageret i en strategi, der sigter mod at vende kulturens konsensuskoder på hovedet gennem en hybrid strategi, hvor vidensfelter mikses eller splittes. Hendes praksis er rettet mod potentialet i de betydningsskred, som skabes gennem hybride strategier, og disse skreds muligheder for at blotlægge modsigelser og ubevidste systemer af overbevisninger. Hun søger at etablere et rum for refleksion over, hvorledes ideer opererer og påvirker vores opfattelse af visuelle og soniske objekter. Sigtet er at destabilisere koder af konsensus samt sprængkraften i det poetiske.
 

Mathias Kryger
Mathias Kryger forsøger med sit arbejde at nærme sig en beskrivelse af performativitet som begrebslighed i en virkelighed, hvor alt er at betegne som performance. Det udmønter sig i en produktion af objekter, tekster og performance skabt alene eller i samarbejde med andre.
 

Benedikte Sander Laursen
Benedikte Sanders arbejde placerer sig i spændingsfeltet mellem det abstrakte og det håndgribelige. I værkerne udspiller der sig en konstant forhandling mellem det synlige og det usynlige, det genkendelige og det uigenkendelige, og det er i afsøgningen af disse grænseflader, der som magnetiske poler holder værkerne i skak i en slags pendulerende repetitiv bevægelse, at nye sammenhænge tager form.
 

Morten Skrøder Lund
Her er Morten Skrøder Lunds bidrag til at udfylde tomrummet. Det har denne længde og lyder således:


I have been thinking about you
I really do
Tilrettelagt af Jens Axel Beck
 

For yderligere information kontakt Jens Axel Beck:
Jensaxelbeck@gmail.com
Tlf. 23843306////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  

Ingen kommentarer:

Send en kommentar