onsdag den 14. oktober 2015

REDNINGSKRANS PÅ SYDHAVN STATION // LIFESAVER AT SYDHAVN STATION

Please, scroll down for more information...


REDNINGSKRANS PÅ SYDHAVN STATION

Sydhavn Station har i disse dage fået en ny frontfigur i form af Charles Svejstrup Madsens statue, Fiskekone fra Gl. Strand. Fiskerkonen blev opstillet i 1938 til ære for det møjsommelige arbejde, som fiskerkonerne udførte på Gl. Strand. I forbindelse med Metrobyggeriet var hun blevet sendt til opmagasinering, men på foranledning af Udstillingsstedet Sydhavn Station er hun nu atter kommet frem i lyset, alt imens byggeriet står på. 

I forbindelse med Fiskerkonens besøg har Udstillingsstedet Sydhavn Station ligeledes opsat et billboard under jernbaneoverskæringen, hvori man sammen med Fiskerkonen vil kunne se skiftende plakatudstillinger arrangeret af stationens kunstnere fra sommeren 2015 og et år frem. 

Den tredje udstiller i rækken er Heidi Hove, som viser en fotografisk afbildning af en redningskrans fra et fiskerleje i Danmark. Redningskransen er ikke kun et konkret redskab – det er også et symbol på beskyttelse. I cirklen er man sikret mod udefrakommende farer eller påvirkninger, men den er også en defineret enhed - en celle. Denne repræsentation af redningskransen kan aflæses som en afbildning af et håb om frelse snarere end en reel garanti for at blive reddet.

Værket kan ses fra 16. Oktober – 19. November, 2015. Alle ugens dage 24/7.
 
Udover dette projekt har Kirsten Otzen Keck desuden fernisering på udstillingen: Krystalkugle 1949, Begyndelse 2015, Nulpunkt 1760 på Fredag den 16. Oktober, 2015, kl. 17-20. 

For flere informationer omkring udstillingen, kontakt Heidi Hove på e-mail heidihovepedersen(at)gmail.com
 
Tak til Københavns Billedkunstudvalg og Statens Kunstfond for deres støtte til projektet
LIFESAVER AT SYDHAVN STATION
Sydhavn Station has got a new temporary monument in front of its building. It is Charles Svejstrup Madsen's statue, Fishwife from Gl. Strand. The statue was erected in 1940 in honor of the laborious work that the fisherwomen performed at Gl. Strand. In connection with the Metro construction work in the inner city of Copenhagen, she was sent to storage though, but on behalf of Exhibition Space Sydhavn Station she has now been brought back into to the light, while the construction at Gl. Strand takes place. 

In relation to the visit of the Fishwife, Exhibition Space Sydhavn Station has placed a new billboard frame under the railway crossing. Here, you will be able to see changing art exhibitions organized by the station's 10 artists from the summer of 2015 and one year ahead along with the display of the Fishwife. 

The third billboard exhibition in the series is by Heidi Hove. She shows a photographic representation of a lifesaver from a fishing village in Denmark. The lifesaver is not only a practical tool - it is also a symbol of protection. In the circle, one is safe and protected from any dangers or outer impacts, but it is also a well-defined unit - a cell. Through the representation of the lifesaver only, it can be read as a hope for salvation rather than a real guarantee of being rescued.

The billboard exhibition by Heidi Hove will be on view from October 16 to November 19, 2015. Every day 24/7. 

Besides this project, Kirsten Otzen Keck is also representing: Krystalkugle 1949, Begyndelse 2015, Nulpunkt 1760 on Friday, October 16, 2015 at 5-8pm at Exhibition Space Sydhavn Station. 

For more information about the exhibition, please contact Heidi Hove on heidihovepedersen(at)gmail.com 

Thanks to Copenhagen Arts Committee and the Danish Arts Foundation for their support


Installation view, Sydhavn Station, 2015

Installation view, Sydhavn Station, 2015

Installation view, Sydhavn Station, 2015

Installation view, Sydhavn Station, 2015

Ingen kommentarer:

Send en kommentar