lørdag den 2. januar 2016

Niche af Anne Skole Overgaard


Niche, 2016
Fototapet på billboard, 240 x 240 cm

Billboardet kan ses døgnet rundt
udenfor Sydhavn Station
fra d. 8. januar til d. 10. februarNiche, 2016
Photo wallpaper on billboard, 240 x 240 cm

The billboard may be seen around the clock
outside Sydhavn Station
from 8th of January to 10th of FebruaryAnne Skole Overgaard udstiller et foto af en tom niche i billboardet ved siden af Charles Svejstrup Madsens skulptur af en fiskerkone fra Gl. Strand, som i et år er placeret ved Sydhavn station. Nichen viser fraværet af en skulptur.

I nichen har der engang stået en mindre skulptur, sandsynligvis af jomfru Maria eller en anden helgen. Nichen stammer fra ydermuren på et hus i den italienske by Sabbioneta, der blev bygget op fra grunden i renæssancen. Byen er et usædvanligt rendyrket eksempel på renæssancens teorier om den ideelle by, med stjerneformet forsvarsmur og med gader der følger et stringent system. I dag virker byen som et underligt sted; halvt tom og halvt beboet, halvt museum og halvt by.

Nu sidder der en række ståltråds-pigge i nichen til at holde duerne væk. Omkring nichen sidder resterne af en dekorativ kant, og den øvrige kant er repareret med et nyt lag puds.
København er i øjeblikket under langvarig ombygning i forbindelse med metrobyggeriet og andre større anlægsprojekter. I den forbindelse er flere skulpturer gemt væk og pakket ned, men en af de hengemte skulpturer er kommet frem i lyset igen. På foranledning af udstillingsstedet Sydhavn Station, er Charles Svejstrup Madsens skulptur ”Fiskerkone” fra Gl. Strand, opstillet på Sydhavn Stations Plads, i et år fra juli 2015 til juli 2016.

I løbet af opstillingsperioden bliver fiskerkonen endvidere akkompagneret af nutidskunst i et stort billboard, der er sat op uden på stationen på en mur under jernbanebroen. Heri vil de 10 kunstnere bag Udstillingsstedet Sydhavn Station, lave skiftende udstillinger i plakatformat der på forskellige måder forholder sig til besøget. Den femte kunstner i rækken er Anne Skole Overgaard. De øvrige kunstnere er: Jens Axel Beck, Sonja Lillebæk Christensen, Claus Ejner, Thorgej Steen Hansen, Heidi Hove, Morten Jacobsen, Mette Juul og Camilla Rasborg og Ulla Hvejsel.

Tak til Statens Kunstfond og Københavns Kommune.

For yderligere information kontakt Anne Skole Overgaard tlf 28760454 mail@anneskole.dk


Anne Skole Overgaard is exhibiting a photo of an empty niche on the billboard next to Charles Svejstrup Madsen’s sculpture of a fisherwoman from Gl. Strand, which is placed at Sydhavn station for a year. The niche shows the absence of a sculpture.
Inside the niche there was once a smaller sculpture, probably of Virgin Mary or another saint. The niche is situated at the outer wall of a house in the Italian town of Sabbioneta, which was built in the renaissance. The town is an unusually pure example of the renaissance theories of the ideal city, with a star-shaped defence wall and streets following a strict system. Today the town seems like a strange place; half empty and half inhabited, half museum and half town.

Now a row of steel spikes are placed inside the niche to keep the pigeons away. Around the niche are the remnants of a decorative rim and the rest of the edge is repaired by a fresh layer of plaster.

Copenhagen is currently undergoing a long-term rebuilding due to the construction of a metro circle line. For that reason, several sculptures has been moved and stored temporarily, but one of these sculptures has come to light again. At the request of the exhibition space Sydhavn Station, Charles Svejstrup Madsen’s sculpture ”Fisherwoman” from Gl. Strand, has been erected at Sydhavn Station Square, for one year from July 2015 to July 2016.  

During this period the fisherwoman will be accompanied by contemporary art in a large billboard, which is set up outside the station on a wall under the railroad bridge. Here the 10 artists behind the exhibition space Sydhavn Station will make exhibitions in poster format, which in various ways will relate to the visit. The fifth artist in the series is Anne Skole Overgaard. The other artists are: Jens Axel Beck, Sonja Lillebæk Christensen, Claus Ejner, Thorgej Steen Hansen, Heidi Hove, Morten Jacobsen, Mette Juul, Camilla Rasborg and Ulla Hvejsel.

Thanks to the Danish Arts Foundation and the City of Copenhagen.

For further information contact Anne Skole Overgaard tel 28760454 mail@anneskole.dk

Ingen kommentarer:

Send en kommentar