søndag den 3. januar 2016

normen

normen
Udstillingsstedet Sydhavn Station inviterer til fernisering på udstillingen normen fredag den 8. januar 2016 kl. 17.00. Under ferniseringen vil der være performance ved claus ejner og Christian Schmidt-Rasmussen.

Udstillingen normen handler om fanatismens udgangspunkt, det som fanatismen er en reaktion på eller mod – nemlig normen, det såkaldte normale. Normen er det kedelige, normen er det, vi tror er normalt, normaliteten, det vi tager for givet. Normen er det, der styrer vores hverdag, det er manualen, man skal følge, hvis man ikke vil falde uden for. Normen er fællesmængden. Eller er det? For hvor går skillelinien mellem det normale og det fanatiske, eller hvornår bliver det normale egentlig fanatisk og omvendt?

Udstillingen normen vil vise, at normen er en mangeartet størrelse, der fx skifter karakter afhængig af, hvilken samfundsgruppe man hører til. Set fra den ene samfundsgruppe kan en anden samfundsgruppes adfærd, deres norm, opleves som fanatisk, selvom disse vil insistere på at deres adfærd, hører indenfor det, der skal defineres som det nor- male. NORMEN er i det hele taget mangefacetteret, fra det fredelige til det voldelige, som ikke kun ændrer sig kontekstuelt men også bla. historisk og politisk. På den måde er en belysning af normen også en indirekte diskussion af fanatismebegrebet.


Udstillingen normen
er kurateret af claus ejner og Daniel Svarre. På udstillingen deltalger: Lise Harlev, Ursula Reuter Christensen, Christian Schmidt-Rasmussen, Søren Jensen, Jens Axel Beck, Morten Jacobsen, Daniel Svarre, claus ejner, Hannah Heilmann, Jette Hye Jin Mortensen, Hesselholdt & Mejlvang, Lars Bent Petersen og Gitte Villesen. Hver kunstner deltager med et værk inde i udstillingsstedet og med en plakat til plakatstanderen. Alle plakaterne er samlet i et hæfte, der uddeles gratis.

Tak til Statens Kunstfond, Københavns Billedkunstråd og Kgs. Enghave Lokaludvalg for støtte til udstillingen.

Plakat af Søren Jensen.

Kontaktperson: claus ejner
Mobil: 40 63 10 67
Mail: clausdaniel2014@gmail.com

UDSTILINGSPERIODE: Den 8. januar – 7. februar 2016
ÅBNINGSTIDER: torsdag-søndag 13-17.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar