tirsdag den 31. maj 2016


Common Origin – Various Views Foto: Sofia Velasquez

Fernisering: fredag den 3. juni 2016 kl. 18-21
Udstillingsperiode: den 4. juni – 19. juni 2016
Åbningstider: torsdag – søndag, kl. 13-17
Udstilling i plakatholdere kan ses døgnet rundt

Kunstnerne er: Samantha Gora(DE), Franziska Holz(DE), Carsten Rabe(DE) , Simon Riemer(DE), Theda Schillmöller(DE), Sofia Velazques(DE).

Udstillingen Common Origin – Various Views på Sydhavn Station fokuserer på spændvidden imellem forskellige æstetiske tilgange til fotografiet og samler forskellige former for fotografiske kunstværker. De fleste af kunstværkerne illustrerer ændringer og transformationer af samfundet og den vestlige civilisation. Som tavse fragmenter kommer de til at symbolisere en for længst svunden og idylliseret tid og dens forfald. Samtidig afdækker de en ny og mere nutidig skønhed gennem det æstetiske fotografi. De mange billeder vækker forhåbentlig beskuerens nysgerrighed og skærper dennes blik for at se sine egne omgivelser fra nye vinkler og fortolke dem på nye måder.


I forbindelse med udstillingen åbner ny billboard værk på Sydhavn Station i forbindelse med besøg af Fiskerkonen:
En minderune over en fiskerkælling og en stor torsk af Sonja Lillebæk Christensen

Sted:
Sydhavn Station, Ernst Kapers Vej 1, 2450 København SV
www.sydhavnstation.info
For mere information om udstillingen, kontakt venligst Mette Juul på
mettejuul50@gmail.com eller ring/sms på 60752852

Tak til: Kgs.Enghave LokaludvalgIn English:

Artist: Samantha Gora(DE), Franziska Holz(DE), Carsten Rabe(DE), Simon Riemer(DE), Theda Schillmöller(DE), Sofia Velazques(DE).

Opening: Friday 3rd June 2016 kl. 18-21
Exhibition period: 4rd June – 19. June 2016
Opening hours: Thursday - Sunday, at. 13-17
Poster exhibition can be seen 24 hours


The Exhibition Common Origin – Various Views on Sydhavn Station is focusing on the bandwidth in between the different aesthetics and brings together different forms of photography related artworks. Most of the artworks illustrate the alteration and transformation of society and civilization.  As silent fragments they come to symbolize the glamour of times long gone and its decay.  At the same time they uncover a new much more present beauty through the aesthetic view of the camera. The recombination of the different shots into conceptional photographic arrangements bestow the individual photographs with new dignity. The multitude of pictures arouses the viewer´s curiosity and sharpens his eye to see their environment from new angles and come to new interpretations.
The artists are: Samantha Gora, Franziska Holz, Carsten Rabe, Simon Riemer, Theda Schillmöller, Sofia Velazques

In relation to the exhibition there is an opening of the billboard work: En minderune over en fiskerkælling og en stor torsk
by Sonja Lillebæk Christensen

Place: Sydhavn Station, Ernst Kapers Vej 1, 2450 Copenhagen SV
www.sydhavnstation.info

For more information about the exhibition, please contact Mette Juul on
mettejuul50@gmail.com or call / Text on 60752852.

Thanks to: Kgs.Enghave Lokaludvalg


 

Ingen kommentarer:

Send en kommentar