torsdag den 28. juli 2016

Mise en Abyme

Af Paolo Cavinato


Paolo Cavinato har valgt at vise et billede i billboardet som repræsenterer eller reflekterer følelsen af transit-steder eller ikke-steder hvor almindelige mennesker har deres hverdag.
Billedet som er lavet til stedet, gengiver det selvsamme sted fotograferet flere forskellige dage fra den samme vinkel, og skaber en form for uendeligt central-perspektiv, som minder om en kinesisk æske.
Ved hjælp af den særlige metode ”Mise en abyme”, som der er mange eksempler på i billedkunst, teater og litteratur, ønsker den italienske kunstner at skabe fokus og opmærksomhed på dette bestemte sted. Det er et transit-sted med parkering som støder op til Sydhavn Station, hvor folk stiller cyklen, eller går forbi uden at stoppe; en form for ikke-sted i Københavns periferi.

Billboardet akkompagnerer skulpturen “Fiskerkone” af Charles Svejstrup Madsen. Den står sædvanligvis på Gl. Strand i centrum af byen, men blev flyttet og gemt væk pga. metrobyggeriet. Den er blevet stillet op foran Sydhavn Station på foranledning af udstillingsstedet Sydhavn Station og det kommende år vil forskellige kunstnere lave værker til dette billboard. De inviteres af kunstnerne fra Sydhavn Station og Paolo Cavinato er således inviteret af Anne Skole Overgaard.


Tak til Statens Kunstfond og Københavns Kommune

For yderligere information kontakt Anne Skole Overgaard tlf. 28760454 mail@anneskole.dk

Ingen kommentarer:

Send en kommentar