søndag den 9. oktober 2016

Billboard ved Daniel Svarre

Udstillingsstedet Sydhavn Station byder velkommen til en ny billboardplakat af Daniel Svarre på Sydhavns Plads. 

Fernisering den 14. oktober. kl. 17-21
Billboardet kan ses døgnet rundt fra 14. okt. – 17. nov. 2016 på Sydhavns Plads.

I forbindelse med at Sydhavn Station i øjeblikket har besøg af den folkekære skulptur Fiskerkone af Charles Svejstrup Madsen, der normalt står placeret ved Gl. Strand, udstiller Daniel Svarre værket understrømmen. Værket i billboard-format er placeret under jernbanebroen udenfor stationen.

I værket har Daniel Svarre taget udgangspunkt i en tegning fra en gammel tegneserie, som han efterfølgende har bearbejdet. Tegningen er en visualisering af en katastrofe, hvor en dæmning ikke kan klare trykket mere og sprænges.

Det sidste år er der blevet vist kunst på billboardet samtidig med, at skulpturen Fiskerkone af Charles Svejstrup Madsen er opstillet på Sydhavn Station. Skulpturen hører som tidligere nævnt hjemme på Gl. Strand, men grundet metrobyggeriet står mange offentlige skulpturer for tiden opmagasineret. På foranledning af Udstillingsstedet Sydhavn Station er Fiskerkone blevet hentet frem fra gemmerne og står i dag som et vartegn foran stationen. Daniel Svarre er inviteret af claus ejner fra Udstillingsstedet Sydhavn Station.

Tak til Københavns Kommune og Statens Kunstfond.

For yderligere information kontakt Daniel Svarre på email: svarredaniel@hotmail.com

Samtidig med billboardet er der åbning på udstillingen “Landskab” med Johannes Sivertsen, Rasmus Nellemann, Anne Skole Overgaard, Bodil Nielsen og Elsebeth Norrie på Udstillingsstedet Sydhavn Station. Udstillingen kan ses torsd. – sønd. Kl. 13-17 frem til 13. nov. 2016.

Udstillingsstedet Sydhavn Station
Ernst Kapers Vej 1
2450 København SV

www.sydhavnstation.info

Ingen kommentarer:

Send en kommentar