søndag den 7. maj 2017

Først ud - så ind (KIOSK), Den Frie Udstilling på Stationen

Søren Jensen, Torben Ebbesen, Ulrik Heltoft, Pernille With Madsen, Lis Nogel, Jytte Høy, Ebbe Stub Wittrup, Jørgen Michaelsen, Camilla Berner, Henriette Heise, Finn Reinbothe, Mikkel Carl, Lars Bent Petersen, Henrik Plenge, Yvette Brackman, Jesper Christiansen, Mette Winckelmann, Pia Rönicke, Peter Holst Henckel, Maria Finn, Elle Klarskov Jørgensen, Kristine Kemp, Søren Lose, Margrete Sørensen og gæster Louise Harbo, Tanja Nellemann, Franziska Hoppe og Kasper Hesselbjerg. 


Installations foto 
(Jesper Christiansen, Pia Rönicke, Mette Winckelmann, Henriette Heise, Yvette Brackman)

Faxshirts (Jesper Christiansen)

Lucky Angst Cat (Henrik Plenge)

Jeg vil gerne købe en glorie (Torben Ebbesen)

Installations foto

Lucy in the Sky (Jytte Høy)

Love poems (Mette Winckelmann)

Installations foto 

Uden titel (Pernille With Madsen)

Must I Consult Art to Understand that Identity Is Administered (Mikkel Carl)

Installations foto
J'Accuse (Henrik Plenge Jakobsen)

Installations foto (Mette Winckelmann, Henriette Heise)

Installations foto (Lise Nogel, Yvette Brackman mf.)

Ubetydeligt værk (Lars Bent Petersen)
Kop (Yvette Brackman)
   
MARK (Peter Holst Henckel)

Installations foto 11 plakatstander

Installations foto 4 plakatstander (Lise Nogel)

Billboard Evil Eye (Henrik Plenge Jakobsen) 


Ingen kommentarer:

Send en kommentar