søndag den 18. november 2018

WHAT WORLD TO COME BACK TO

En soloudstilling af Kristian Byskov 


Fernisering: Fredag d. 23. november kl. 17-21
Performance kl. 18.30 v. Kristian Byskov med komponist og cellist Lil Lacy 

  Foto:Emanuel Blade

Åbningstider:
24. november – 16. december 2018
Åbent torsdag – søndag kl. 13-17

Finissage: lørdag d. 15. december kl. 16-18: Kristian vil fortælle om udstillingen og læse op af udvalgte tekster. Snacks og drinks.

Det er en udsøgt fornøjelse at byde velkommen til Sydhavnens årlige fælles udstilling, hvor vi har valgt at invitere billedkunstner og forfatter Kristian Byskov i vores udstillingslokaler, plakatfrise og billboard. Det er Kristian Byskovs første soloudstilling.
 
Kristian Byskov har skabt en sanselig installation, hvor beskueren inviteres til at sætte sig på skulpturerne og reflektere over en verden hvor alt er forbundet, og døden møder nye former for liv. Ikke uden humor inviterer Byskov beskueren til at føle sin egen krop i katastrofen, til at tænke over muligheder, over hvem vi er og til at finde på andre måder at transformere os på.

Vores verden har altid udviklet sig i takt med større og mindre omvæltninger – udefrakommende såvel som skabte af os. For tiden accelerer disse omvæltninger, og verden er ved helt at ændres. Hvad sker der med mennesket i sådan en situation? Er vi tabt af denne verden, eller er den tabt af os? Vi føler usikkerheden for vores fremtidige alderdom, for bevaringen af vores minder, for at kunne genkende os selv og hinanden når verden for alvor er tabt. Landskabet synes øde, men ind imellem ligger de døde træer. De fortæller en historie om at glemme og om at blive til noget andet.

Kristian Byskov er uddannet fra Det Kongelige Danske Kunstakademi i 2013 og bor i København.

Tak for støtte til Grosserer L. F. Foghts Fond, Københavns Kommunes Billedkunstudvalg, Statens Kunstfond (for plakatfrise og billboard) og Statens Værksteder for Kunst og Design.

Ernst Kapers Vej 1
2450 København SV
www.sydhavnstation.info
sydhavnstation@gmail.com
Kontakt: Kristian Byskov email: kristianbyskov@gmail.com

///

It is a with great pleasure that we invite you to come to Sydhavn Station’s yearly common exhibition. For this we have invited visual artist and writer Kristian Byskov for our exhibition space, poster frieze and billboard. It will be the first solo show by Kristian Byskov.

Kristian Byskov has created a sensual installation where spectators are invited to sit on the sculptures and reflect upon a world where everything is connected – where death meets new forms of life. Humorously, Byskov invites spectators to feel their own body within the catastrophe, to think about possibilities, about who we are and to figure out other ways of transforming ourselves.  

Our world has always developed through greater and smaller upheavals – coming from the outside as well as created by us. Currently these upheavals accelerate and the world is gradually and completely being changed. What happens to the human in a situation like this? Are we lost to this world – or is it lost to us? We feel the insecurity for our old age to come, for saving our memories, for being able to recognize ourselves and each other when the world is seriously lost. The landscape seems barren but in between dead trees lie. They tell us a story about forgetting and of becoming something else.

Kristian Byskov has graduated from The Royal Danish Academy of Fine Arts in 2013.

Thank you to Grosserer L. F. Foghts Fond, Københavns Kommunes Billedkunstudvalg and The Danish Arts Foundation (for posters and billboard) for support.

Udstillingsstedet Sydhavn Station
Ernst Kapers Vej 1
2450 København SV
www.sydhavnstation.info
sydhavnstation@gmail.com
Contact Kristian Byskov: email: kristianbyskov@gmail.com


Ingen kommentarer:

Send en kommentar